Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2019

Vitrolife: Genomics lyfte försäljningen i Q1

Vitrolife ökade försäljningen med 18% (12% i lokala valutor), men justerar vi för det nya affärsområdet Genomics var den underliggande tillväxten 4%. Särskilt god var tillväxten i Asien och Nord- och Sydamerika. Det största och relativt mogna området Media växte med hela 14% i Q1. EBITDA marginalen på 40% var oförändrad jämfört med föregående år. Det är långt över bolagets mål på 30%.

Vitrolife ökade försäljningen i Q1 med 18% till 312 (264) SEKm, vilket motsvarade 12% i lokala valutor och 4% organisk tillväxt.

Vitrolife total försäljning Q1 2019
Källa: Murgata och bolaget

Media är det största området och det har högst bruttomarginaler. Försäljningen ökade med 14% i lokala valutor till 160 (131) SEKm. Bolaget skriver att det indikerar att de tagit marknadsandelar.

Disposable Devices minskade med 4% i lokala valutor till 40 (40) SEKm. Bolaget uppger att det beror på variationer i beställning av nålar i Asien.

Time-lapse växte med 1% i lokala valutor till 73 (69) SEKm.

ART Equipment minskade med 37% i lokala valutor till 12 (18) SEKm. Vitrolife uppger att försäljningen påverkades av en driftstörning av vissa IT system under kvartalet på grund av en så kallad ransomwareattack. Bolaget kvantifierar störningen till SEK 3m, vilket kommer intäktsföras under Q2.

Genomics är ett nytt affärsområde från och med det här kvartalet och där uppgick försäljningen till SEK 20m.

Fraktintäkter kom in på 6 (5) SEKm i Q1.


Försäljning per geografisk region

EMEA minskade med 1% i lokala valutor till 131 (128) SEKm. Försäljningen av Time-lapse minskade, men samtidigt hjälpte Genomics till att lyfta försäljningen i regionen.

Vitrolife försäljning i EMEA Q1 2019
Källa: Murgata och bolaget

Nord- och Sydamerika växte försäljningen med 48% i lokala valutor till 59 (35) SEKm. Här var det både Time-lapse och det nya området Genomics som lyfte försäljningen.

Vitrolife försäljning i Nord- och Sydamerika Q1 2019
Källa: Murgata och bolaget

Asien och Oceanien växte med 21% till 121 (101) SEKm. Vitrolife särredovisar numera “Japan och Oceanien” respektive “Asien”, medan vi än så länge kombinerar områdena för att se längre historik. I “Japan och Oceanien” minskade försäljningen med 5% i lokala valutor och en förklaring är att försäljningen av Time-Lapse minskade. Den sammanslagna regionen Asien och Oceanien i grafen nedan lyftes dock av en stark utveckling i Asien som växte med 31% i lokala valutor. Ökad försäljning av Media och Time-Lapse lyfts fram som förklaringar i rapporten.

Vitrolife försäljning i Asien och Oceanien Q1 2019
Källa: Murgata och bolaget

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen minskade till 63.4 (65.0) procent. Minskningen förklaras till stor del av en mixeffekt på grund av att det förvärvade området Genomics har lägre marginaler än koncernens genomsnitt. Valutor påverkade positivt.

Vitrolife EBITDA-marginal Q1 2019
Källa: Murgata och bolaget

EBITDA-marginalen var i stort sett oförändrad på 40.4 (40.3) procent trots den lägre bruttomarginalen. Vi har inte justerat för engångseffekter. Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att EBITDA-marginalen lyfts med cirka en procentenhet.


Övrigt

Murgata har för inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.