Home Tags 4Q18

Tag: 4Q18

GHP

GHP: Rapportkommentar Q4 2018

Den organiska tillväxten i Q4 var 15% och såväl intäkter som resultat var på rekordnivåer. Norden växte starkt, intäkterna från Vårdsamverkan var nästan tre gånger så höga som örra året och International förbättrades. Sammantaget en bra rapport med optimistisk ton inför framtiden.
Elos Medtech

Elos Medtech: Rapportkommentar Q4 2018

Elos Medtech växte organiskt med 8% och justerade EBIT-marginalen till 8.4 (4.4) procent. Bra rapport nära våra förväntningar. Vi kommer sannolikt inte göra några större estimatförändringar, men ser en betydande uppsida i aktien från dagens nivå.
Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen i Q4 växte med 31% justerat för valutor. Resultatet förbättrades också markant, men det beror framför allt på de mycket utmanande tiderna under slutet av 2017. Bolaget har ny VD och ny CFO, så vi ser rapporten som ett avstamp mot 2019!
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen växte med 37% i Q4 och orderingången ökade med hela 59%. EBIT för kvartalet kom in på 3.3 (1.1) SEKm. Dämed är bolaget lönsamt på EBIT-nivå för helåret 2018, vilket är en viktig milstolpe!
Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2018

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor med en bred geografisk tillväxt. EBITDA-marginalen förbättrades till 42 (38) procent. Ännu en stark rapport!
Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen i Q4 växte med 33% i lokala valutor och varm perfusion växte med över 54% i kvartalet. Sammanfattningsvis ett mycket starkt kvartal!
Boule Diagnostics

Boule: Rapportkommentar Q4 2018

Boule Diagnostics försäljning minskade med 6.4% i lokala valutor. Resultatet tyngs av låga bruttomarginaler och kostnader som delvis är av engångskaraktär. FDA-åtgärderna förväntas vara slutförda i Q3 2019.
Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q4 2018

Biotage ökade försäljningen med 24%, varav den underliggande med 8%. Resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Rekryteringen av ny VD fortgår och styrelsen föreslår utdelning på 1.50 (1.40) kronor/aktie.
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2018

Cellavision växte starkt i alla tre regioner och ökade den totala försäljningen med 44% i lokala valutor. Sammantaget en bra rapport!
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2018

Biogaia växte med 16% i lokala valutor i Q4 och EBIT-marginalen var oförändrad på 36%. Sammantaget har växte bolaget rejält i Q4 med goda marginaler samtidig som bolaget satsar på framtiden.