Probi: Rapportkommentar Q4 2018

Probi växer med hjälp av svaga jämförelsetal

Försäljningen i Q4 växte med 31% justerat för valutor. EBIT och EBIT-marginalen förbättrades också markant, men då bör man komma ihåg de mycket utmanande tiderna under slutet av 2017. Tittar vi istället sekventiellt är det kvartalet på ungefär samma nivå som de två föregående och faktiskt något lägre försäljning och marginal än i Q3. Bolaget har ny VD och ny CFO, så vi ser rapporten som ett avstamp mot 2019!

Försäljningen växte med 31% i lokala valutor

Probis försäljning växte med 36.4% till 162.9 (119.4) SEKm i Q4. Det motsvarade 31% i lokala valutor. Man bör dock notera att jämförelsekvartalet var ovanligt svagt efter att en viktig kund drog ner på lagernivåer och därmed även beställningar under H2 2017.

Probi Q4 2018 totala intäkter
Källa: Probi

Consumer Healthcare

Intäkterna i Consumer Healthcare växte med 38.2% i Q4 till 153.9 (111.4). Det var här lagerminskningarna slog hårt mot kvartalen i slutet av 2017.

EBIT för Consumer Healthcare blev 27.1 (5.0) SEKm, vilket motsvarar en expansion av EBIT-marginalen till 17.6 (4.5) procent. De relativt höga fasta kostnaderna jämfört med bruttomarginalen innebär att det finns en betydande hävstång på marginalen när försäljningen växer. Men självklart gäller också det omvända och det förklarar den låga marginalen i jämförelsekvartalet.

Det är självklart glädjande förbättringar jämfört med föregående års svaga avslutning, men det säger mer om hur det var för ett år sedan än hur det är nu. Vi har sett ett antal kvartal med sekventiell återhämtning och man kan notera att försäljningen i Q4 kom in något lägre än Q3.

Probi Q4 2018 Consumer Healthcare intäkter
Källa: Probi

Functional Food

Functional Foods är det mindre affärsområdet. Intäkterna växte 11.4% till 8.9 (8.0) SEKm. Tittar vi på den sekventiella utvecklingen noterar vi att Q4 är kvartalet med lägst försäljning under 2018, även om vi inte ser någon dramatik i det.

EBIT förbättrades till 3.5 (2.6) SEKm, vilket motsvarar en expansion av EBIT-marginalen till 38.9 (32.5) procent.

Probi Q4 2018 Functional Food intäkter
Källa: Probi

Rörelseresultat och marginal

Sammantaget förbättrades EBIT i Q4 till 30.6 (7.6) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 18.8 (6.4) procent. Som nämnts ovan säger förbättringen lika mycket om den utmanande tiden för ett år sedan som hur det är nu. De tre senaste kvartalen är mer “normala” och EBIT-marginalen har förbättrats gradvis under perioden, även om EBIT-marginalen är något lägre än i Q3. Med tanke på det exceptionell svaga kvartalet i Q1 är det troligt att årstakten i marginal och resultat kommer förbättras till Q1 eftersom det inte längre tyngs av föregående års kvartal.

Probi Q4 2018 EBIT och EBIT-marginal
Källa: Probi

 


Övriga kommentarer

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018. Ingen utdelning lämnades 2017.

Det här är första rapporten som presenteras av Tom Rönnlund som är ny VD och Henrik Lundkvist som är ny CFO. Med ledningen på plats och många utmaningar som numera är historik ser vi fram emot en ny spännande tid med Probi.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Probi. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Probi finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.