Biogaia: Rapportkommentar Q4 2018

Biogaia: God tillväxt med höga marginaler

Biogaia växte med 16% i lokala valutor. Barnhälsa växte med 7% och det mindre segmentet Vuxenhälsa växte med hela 48%, vilket framför allt beror på en god utveckling i Japan. Royaltyintäkterna från Nestlé som minskade planenligt och som bolaget flaggat för ökar kostnaderna också. EBIT-marginalen på 36% var på samma nivå som förra året. Sammantaget har växte bolaget rejält i Q4 med goda marginaler samtidig som bolaget satsar på framtiden.

Biogaia växte med 23% till 209.7 (170.1) SEKm i Q4, vilket motsvarade en ökning på 16% i lokala valutor.

Biogaia 4Q18 Sales
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen minskade till 75.2 (77.1) procent. Det berodde främst på att bruttomarginalen inom Barnhälsa föll till 75.8 (78.3) procent, medan den Vuxenhälsa inom barnhälsa förbättrades marginellt 71.8 (71.3) procent. Huvudanledningen till att förbättringen var att försäljningen inom Vuxenhälsa i Japan förbättrades och där är bruttomarginalerna höga.

Biogaia 4Q18 EBIT
Källa: Biogaia

EBIT förbättrades till 75.1 (61.9) SEKm, men den kraftiga försäljningsökningen minskade marginalen jämfört med föregående Q4 till 35.8 (36.4) procent. Det är framför allt försäljningskostnaderna som ökat, men även FoU och administrativa ökar. Bolaget har sedan tidigare flaggat för kostnadsökningar och en del beror på att Metabogen inkluderats och sasningar inom Biogaia Pharma.

Ser vi i ett lite längre perspektiv kan vi konstatera att EBIT-marginalens årstakt (R12) legat kring 37-38 procent under drygt två år.


Barnhälsa växte med 7% valutajusterat

Försäljningen inom Barnhälsa växte med 14% till 158.0 (138.6) SEKm (7% valutajusterat). Bolaget skriver att ökningen drevs av “stark försäljningstillväxt av BioGaia Protectis droppar på samtliga marknader men framförallt i Americas, men även av god tillväxt av BioGaia Protectis tabletter”. Royaltyintäkterna från Nestlé minskade med SEK 10m jämfört med föregående år, vilket är en följd av den sedan tidigare kommunicerade förändringen av avtalet.

Biogaia 4Q18 Barnhälsa
Källa: Biogaia

Vuxenhälsa växte med 48% valutajusterat

Vuxenhälsa ökade med 58% till 49.1 (31.0) SEKm i Q4 (48% valutajusterat). Bolaget skriver att det beror på “ökad försäljning av BioGaia Prodentis munhälsotabletter främst i Asia Pacific men också i EMEA och ökad försäljning av BioGaia Protectis tabletter som ökade i samtliga regioner men främst i EMEA och Asia Pacific. Försäljningen av BioGaia Gastrus tabletter ökade något i kvartalet.”

Biogaia 4Q18 Vuxenhälsa
Källa: Biogaia

Övrigt

Styrelsen föreslår höjd utdelning till 10.00 (9.00) kronor per aktie. Detta kommuniceras som 4.05 (4.31) kronor per aktie som ordinarie och 5.95 (4.69) kronor per aktie som extra utdelning.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.