GHP: Rapportkommentar Q4 2018

GHP hade ett rekordkvartal i Q4

Den organiska tillväxten i Q4 var 15% och såväl intäkter som resultat var på rekordnivåer. Norden växte starkt och intäkterna från Vårdsamverkan var nästan tre gånger så höga som Q4 förra året. International får avtalsmässigt stora intäkter i Q4 och förbättrades även jämfört med förra året. EBITDA-nivån i årstakt är nu uppe på en rekordnivå efter en gradvis förbättring sedan svackan i Q3 2017. Sammantaget en bra rapport med optimistisk ton inför framtiden.

Starkaste försäljningen någonsin

GHP växte med 16.4% i Q4 till 336.0 (288.5) SEKm, vilket motsvarade 14.6% organisk tillväxt. Man kan notera att Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och innebär en betydande förbättring jämfört med det semestertyngda tredje kvartalet. Men som bolaget framhåller var kvartalet det starkaste någonsin.

GHP Q4 2018 försäljning
Källa: GHP

Intäkter per segment

Norden

Norden ökade intäkterna med 12.5% i Q4 SEK 294.2 (261.6) SEKm. Sverige utgör den allra störste delen segmentet och där växte försäljningen med 6.5% till 228.1 (223.6) SEKm.

International

International växte med hela 27.1% i Q4 till SEK 25.8 (20.3) SEKm.

Verksamheten bedrivs i Förenade Arabemiraten där GHP sedan flera år driver en diabetesklinik, men sedan 2016 även en omfattande sjukvårdsverksamhet. Ersättningen är ett så kallat managementavtal, vilket enkelt uttryckt innebär att ersättningen baseras på vilken aktivitetsnivå, kvalitet och effektivitet som GHP levererar. En större del av den årliga ersättningen infaller i Q4.

Vårdsamverkan

Vårdsamverkan ökade intäkterna med hela 158% i Q4 till SEK 30.1 (11.7) SEKm. Inom segmentet sker ett nära samarbete med försäkringsbolag och det är en verksamhet som bolaget har stora förhoppningar och jobbar hårt för. I rapporten skriver bolaget att samarbetet med Skandia som pågått i två år resulterat i höjd servicenivå och betydande minskningar av de totala kostnaderna. Ett motsvarande samarbete med Trygg-Hansa började gälla i juli 2018. GHP fortsätter att satsa på att utveckla sitt digitala erbjudande med appar, digitala kontakter med vårdgivare med mera lanserats i samarbete med sina sina samarbetspartners.


Fortsatta resultatförbättringar till rekordnivåer

EBITDA ökade till 35.6 (31.0) SEKm i Q4. Säsongsvariationerna blir än mer tydliga på resultatraden än för intäkterna eftersom kostnadsmassan till en betydande del är oberoende av intäkterna på kort sikt. Därmed blev Q4 även ett rekordkvartal resultatmässigt.

Med tanke på säsongsvariationerna bör man titta på årstakten när man utvärderar utvecklingen. EBITDA-nivån ligger nu på SEK 84.2m och därmed har resultatet förbättrats sedan den utmanande tiden som bottnade i Q2 2017. Man även notera att rullande EBITDA nu överstiger nivån kring årsskiftet 2016/2017.

GHP Q4 2018 EBITDA
Källa: GHP

Trots rekordkvartalet var faktiskt den justerade EBITDA-marginalen på 10.6 (10.7) procent i Q4 marginellt lägre än i jämförelsekvartalet. Den högre försäljningen innebär att marginalen är något lägre än 2016/2017 då bolaget hade ungefär samma EBITDA-nivå. Samtidigt har kliniker lagts ner, förvärvats, expanderats och dessutom investeras en hel del i nya erbjudanden inom exempelvis Vårdsamverkan.

GHP Q4 2018 EBITDA-marginal
Källa: GHP

Övrigt

Styrelsen föreslår en utdelning på 0.30 (0.00) kronor per aktie.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av GHP. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om GHP finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.