Home Tags Biogaia

Tag: Biogaia

Biogaia Q4 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2022

Biogaia hade en organisk tillväxt på 5% i Q4, men med hjälp av ett betydande förvärv och positiva valutaeffekter växte den rapporterade försäljningen till 274 (206) SEKm. Tillväxten hölls tillbaka av Kina och Japan som under Q4 drabbats av nedstängningar, men de effekterna bör vara tillfälliga. Bruttomarginalen i Q4 försämrades till 75.8 (77.1) procent. Ambitionen är att kompensera de högre kostnaderna med prishöjningar, men en stor del av dessa infördes efter årsskiftet. Trots den lägre bruttomarginalen var EBIT marginalen i stort sett oförändrad på 25.9 (25.8) procent. Summerar vi 2022 passerade Biogaia en miljard i försäljning (SEK 1,104m). Bolaget har en stark balansräkning med nästan SEK 1.5bn i kassan. Styrelsen föreslår en total utdelning på 2.90 (2.98) kronor per aktie.
Biogaia Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2022

Biogaias rapporterade försäljning lyfte med 42% till 288 (203) SEKm i Q2, vilket motsvarade 26% organisk tillväxt. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte, men båda segmenten rapporterade lägre bruttomarginal. Men trots att koncernens bruttomarginal minskade till 71.5 (74.3) procent förbättrades EBIT-marginalen till 35.4 (34.1) procent. Det generella intrycket är att den goda utvecklingen drivs av återhämtning efter pandemin, lyckade satsningar på bred marknadsföring, lanseringar, geografisk expansion och inte minst förvärvet av Nutraceutics i USA. Ökade kostnader möts av prishöjningar, men det finns en risk att inflation och konjunkturavmattning kan hålla tillbaka konsumtionsbenägenheten om läget förvärras.
Biogaia Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2022

Biogaias rapporterade försäljning växte med 41% till 283.9 (202.0), vilket justerat för ett stort förvärv och positiva valutaeffekter motsvarade en underliggande tillväxt på 24%. EBIT kom in på 95.3 (64.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 33.6 (31.8) procent. Sammantaget en bra rapport i linje med den omvända vinstvarningen för några veckor sedan. Normaliseringen efter pandemin gynnar Biogaia på flera sätt och bolaget balanserar satsningar med kostnadskontroll. Prisökningarna på råmaterial har inte slagit igenom så mycket än, men Biogaia kommer kompensera för dem genom att höja priserna.
Biogaia Q4 2021: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2021

Biogaias försäljning växte med 11% i lokala valutor till 206 (177) SEKm. EBIT på 53 (45) SEKm motsvarade en EBIT-marginal på 26 (24) procent. Dessutom var det engångskostnader på SEK 13m i kvartalet som vi inte justerat för. Styrelsen föreslår hela 14.92 (3.41) SEK per aktie i utdelning, men det inkluderar årets och de två föregående årens extrautdelning. Innan årsskiftet förvärvade Biogaia 80% av distributören i USA och resterande 20% ska förvärvas 2027 eller 2028. Vi är mycket positiva till det, dels av strategiska skäl och dels för att prislappen är attraktiv.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Biogaia Q3 2021: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2021

Biogaias försäljning växte med 35% i lokala valutor till 174 (132) SEKm. EBIT kom in på 67 (27) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 39 (20) procent. Bolaget släppte en omvänd vinstvarning den 13 oktober, så de sifforna har varit kända sedan dess. Rapporten och telefonkonferensen gav dock mer detaljer och ökad förståelse. Uppenbarligen låg analytikernas förväntningar för lågt i Q3, för högt i Q4, men på en rimlig nivå för helåret. Aktien har trots det stigit med ca 10% sedan den omvända vinstvarningen. Liksom tidigare betraktar vi Biogaia som ett bra bolag med goda tillväxtutsikter, även om vi inte publicerar några estimat.
Biogaia Q4 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2020

Biogaias försäljning minskade 10% i Q4 till 188 (208) SEKm, men det motsvarade bara -4% justerat för negativa valutaeffekter. EBIT försämrades till 45 (68) SEKm. Online-försäljning i framför allt USA går bra, medan länder som förlitar sig mer på traditionell försäljning är svagare. Pandemin har påverkat verksamheten och under telefonkonferensen indikerades att de hoppas på gradvis förbättring under första halvåret, men att tillväxten nog inte tar fart ordentligt förrän vaccinet normaliserat marknaden i Q3.
Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).
Biogaia Q3 2020: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2020

Biogaias försäljning föll 21% och EBIT minskade till 27.0 (49.5) SEKm i Q3. Bolaget har påverkats av pandemin och det har påverkat den fysiska försäljningen, samtidigt som internethandeln ökat. Vi tror också att en del av svagheten i Q3 och beror på att Q2 var ovanligt starkt. Bolaget vinstvarnade den 12 oktober och rapporten kom in i linje med resultatet som indikerades då.
Biogaia Q2 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2020

Biogaia växte 7% valutajusterat till 245 (222) SEKm. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte och samtliga tre geografiska regioner växte. COVID-19 har haft en negativ inverkan på en del av försäljningen, medan online-försäljningen gynnats. Pandemin har också inneburit mindre resande och färre marknadsföringsaktiviteter. EBIT kom in på 100.2 (78.5) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 41 (35) procent. Sammantaget en bra rapport med tanke på omständigheterna.