Home Tags Biogaia

Tag: Biogaia

Biogaia Q4 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2020

Biogaias försäljning minskade 10% i Q4 till 188 (208) SEKm, men det motsvarade bara -4% justerat för negativa valutaeffekter. EBIT försämrades till 45 (68) SEKm. Online-försäljning i framför allt USA går bra, medan länder som förlitar sig mer på traditionell försäljning är svagare. Pandemin har påverkat verksamheten och under telefonkonferensen indikerades att de hoppas på gradvis förbättring under första halvåret, men att tillväxten nog inte tar fart ordentligt förrän vaccinet normaliserat marknaden i Q3.
Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).
Biogaia Q3 2020: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2020

Biogaias försäljning föll 21% och EBIT minskade till 27.0 (49.5) SEKm i Q3. Bolaget har påverkats av pandemin och det har påverkat den fysiska försäljningen, samtidigt som internethandeln ökat. Vi tror också att en del av svagheten i Q3 och beror på att Q2 var ovanligt starkt. Bolaget vinstvarnade den 12 oktober och rapporten kom in i linje med resultatet som indikerades då.
Biogaia Q2 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2020

Biogaia växte 7% valutajusterat till 245 (222) SEKm. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte och samtliga tre geografiska regioner växte. COVID-19 har haft en negativ inverkan på en del av försäljningen, medan online-försäljningen gynnats. Pandemin har också inneburit mindre resande och färre marknadsföringsaktiviteter. EBIT kom in på 100.2 (78.5) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 41 (35) procent. Sammantaget en bra rapport med tanke på omständigheterna.
Biogaia Murgata 2019 Q4

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2019

Biogaia minskade försäljningen i Q4 med 5% justerat för valutaeffekter. Inom Barnhälsa var det framför det uppsagda royaltyavtalet, vilket varit känt i över ett år. Inom Vuxenhälsa har leveransproblemen från en leverantör drabbat försäljningen i både Q3 och Q4. Förutom de sedan tidigare kända effekterna går den underliggande verksamheten bra och bolaget investerar för framtiden.
Biogaia Osfortis

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2019

Biogaia växte med 2% i lokala valutor. Den tidigare kommunicerade förändringen av royalty från Nestlé från och med årsskiftet tynger såväl försäljning som resultat och marginaler. EBIT försämrades till 46.4 (56.2) SEKm beroende på royaltyförändringen och ambitiösa satsningar på exempelvis utveckling. Kostnadsökningarna är till stor del planenliga och tidigare kommunicerade, men VD framhåller att det är en kortsiktig effekt.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2018

Biogaia växte med 16% i lokala valutor i Q4 och EBIT-marginalen var oförändrad på 36%. Sammantaget har växte bolaget rejält i Q4 med goda marginaler samtidig som bolaget satsar på framtiden.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljnigen växte med 10% i lokala valutor och marginalen expanerade. Minskningen av royaltyintäkterna från Nestlé kommer påverka från och med 2019.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2018

Biogaia: Q2 var ett mycket starkt kvartal Biogaia växte med 26% i lokala valutor i Q2 till 200.9 (156.0) SEKm. EBIT-marginalen var relativt oförändrad på 39.8...

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2018

Biogaia: God underliggande tillväxt Biogaia växte med 13% i lokala valutor i Q1. Det största området Barnhälsa växte med 19%. Försäljningen inom Vuxenhälsa minskade jämfört...