HomeBolagskommentarBiogaia: Rapportkommentar Q3 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2020

Biogaia: Försäljningen föll 21% i Q3

Biogaias försäljning föll 21% och EBIT minskade till 27.0 (49.5) SEKm i Q3. Bolaget har påverkats av pandemin och det har påverkat den fysiska försäljningen, samtidigt som internethandeln ökat. Vi tror också att en del av svagheten i Q3 och beror på att Q2 var ovanligt starkt. Bolaget vinstvarnade den 12 oktober och rapporten kom in i linje med resultatet som indikerades då.

Biogaia minskade försäljningen med 21% (17% justerat för valuta) till 132.0 (167.1) SEKm. Försäljningen inom Barnhälsa och Vuxenhälsa föll med 20% respektive 24%. Alla tre geografiska regioner minskade försäljningen. EMEA och APAC backade 25% respektive 32%, medan USA bara minskade med 6%.

På grund av pandemin hade Biogaia en mycket hög aktivitet i Q2 för att få ut produkter i sina kanaler. Det fanns utmaningar med såväl produktion som logistik, men de fick ut produkterna. Vi tror att det är en av förklaringarna till att Q3 blev så pass svagt. Samtidigt finns det utmaningar på många håll på grund av nedstängningar och att patienter inte träffat läkare lika regelbundet som tidigare.

Internetförsäljning har gått mycket bra i många länder. Under telefonkonferensen nämndes att ca 70% av försäljningen i Kina och 80% av försäljningen i USA kommer från sådana kanaler. Bolaget nämnde bland annat att de fått sin största order någonsin från Amazon och den omfattade ca 40,000 droppar till Amazon. Den kommer bokföras i Q4.

Samtidigt har de distributörer i viktiga marknader som Italien och Spanien som är traditionellt inriktade och inte varit tillräckligt snabba på att utnyttja sådana kanaler. Det har slagit särskilt hårt mot försäljningen eftersom de länderna drabbats hårt av COVID-19.

Biogaia Q3 2020: Intäkter
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen försämrades till 67.8 (73.0) procent. En stor del av förklaringen är att Protectis-droppar hade en lägre andel av försäljningen jämfört med föregående år. En tillverkningssats fick också kasseras och bolaget uppgav på telefonkonferensen att det sänkte bruttomarginalen med cirka en procentenhet. Vi noterar även att royaltybetalningarna på 6.3 (5.2) SEKm var högre i Q3 än i jämförelsekvartalet och de försäljningsintäkterna har 100% bruttomarginal.

Biogaia Q3 2020: EBIT och EBIT-marginal
Källa: Biogaia

EBIT minskade till 27.0 (49.5) SEKm beroende på den lägre försäljningen och sämre bruttomarginalen. Rörelsekostnaderna minskade, vilket till stor del beror på lägre aktiviteter till följd av pandemin. Det har till exempel varit lägre kostnader för resor, mässor och även kliniska studier som fördröjts.


Barnhälsa minskade med 20% i Q3

Försäljningen inom Barnhälsa minskade med 20% til 101.9 (128) SEKm. Bruttomarginalen försämrades till 66.4 (73.4) procent.

Biogaia Q3 2020: Barnhälsa
Källa: Biogaia

Vuxenhälsa föll 24% i Q3

Försäljningen inom Vuxenhälsa minskade med 24% till 29.3 (38.8) SEKm. Bruttomarginalen minskade något till 72.0 (71.2) procent.

Biogaia Q3 2020: Vuxenhälsa
Källa: Biogaia

Övrigt

Biogaia vinstvarnade den 12 oktober och försäljning och EBIT kom in som de uppgav då och VD kommenterade då utvecklingen:
“Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men vi bedömer att den är relaterad till covid-19 och att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen”

Biogaia balanserar tillväxt och lönsamhet. Vi ser försäljningsnedgången som tillfällig, även om vägen tillbaka är osäker med tanke på pandemin. Med tanke på den kraftiga nedgången i Q3 var VD lite tveksam till om bolaget skulle återgå till tillväxt redan i Q4.

Vi har en stark tilltro till bolagets förmåga att sänka kostnaderna om det skulle bli nödvändigt, men tror inte att bolaget skulle prioritera det om det hämmar tillväxten. Vi tror dock att det finns möjligheter att effektivisera vissa verksamheter utan att det har någon betydande inverkan på försäljningen på kort eller lång sikt.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan.

Läs rapportkalendern där det även finns länkar till rapporter och telefonkonferenser.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick