Home Tags Biogaia

Tag: Biogaia

Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2018

Biogaia växte med 16% i lokala valutor i Q4 och EBIT-marginalen var oförändrad på 36%. Sammantaget har växte bolaget rejält i Q4 med goda marginaler samtidig som bolaget satsar på framtiden.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljnigen växte med 10% i lokala valutor och marginalen expanerade. Minskningen av royaltyintäkterna från Nestlé kommer påverka från och med 2019.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2018

Biogaia: Q2 var ett mycket starkt kvartal Biogaia växte med 26% i lokala valutor i Q2 till 200.9 (156.0) SEKm. EBIT-marginalen var relativt oförändrad på 39.8...

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2018

Biogaia: God underliggande tillväxt Biogaia växte med 13% i lokala valutor i Q1. Det största området Barnhälsa växte med 19%. Försäljningen inom Vuxenhälsa minskade jämfört...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2017

Biogaia: Stark avslutning på året Biogaia växte med 23% i lokala valutor i Q4. Det största området Barnhälsa växte med 16% medan vuxenhälsa nästan fördubblades. Som...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2017

Biogaia rapporterade ett starkt Q3 Biogaia växte med 21% i lokala valutor i Q3. Både Barnhälsa och Vuxenhälsa växte och bruttomarginalen stärktes. Situationen i Italien...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2017

Biogaia lyftes av barnhälsa Biogaia växte organiskt med 10% i Q2. Barnhälsa växte starkt, medan vuxenhälsa backade. Det finns flera faktorer som håller tillbaka utvecklingen...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2017

Biogaia växte 3% med hjälp av avtal Biogaia växte organiskt med 3% till 141.1 (133.9) MSEK i Q1 och expanderade EBIT-marginalen till 39.6 (38.3) procent. Ett...