Home Tags Vitrolife

Tag: Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2020

Vitrolifes försäljning i Q4 var oförändrad jämfört med föregående år om man justerar för negativa valutaeffekter. Den rapporterade försäljningen minskade med 7%. Bruttomarginalen förbättrades till 66 (62) procent och EBITDA-marginalen expanderade till 43 (39) procent. Vitrolife bedömer att antalet cykler på marknaden i Q4, liksom under Q3, är på cirka 90% av föregående års nivå. Styrelsen föreslår utdelning på SEK 0.80 per aktie.
Vitrolife Q3 2020: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2020

Vitrolifes försäljning minskade med 11% i lokala valutor i Q3, men det är en betydande sekventiell förbättring jämfört med Q2. Bolaget uppskattar att antalet behandlingar under Q3 var uppe på ungefär 90% av normal nivå jämfört med ungefär 2/3 i slutet av Q2. Bolaget håller uppe lönsamheten väl och rapporterade en EBITDA-marginal på 42%, men det inkluderar även en del positiva engångseffekter. Bolaget förväntar sig en även Q4 kommer påverkas negativt och framhåller att den ökade smittspridningen ökar osäkerheten.
Vitrolife försäljning Q2 2020: Totalt och per region

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2020

Som Vitrolife var tydliga med redan när Q1 rapporterade kommer COVID-19 ha en betydande negativ inverkan på bolagets försäljning och lönsamhet. I början av juni meddelade bolaget att de förväntade sig 40-50% lägre försäljning och den blev 45% lägre. Samtliga geografiska regioner och samtliga divisioner. I början av kvartalet var försäljningen ungefär en tredjedel av normal nivå och i slutet ungefär två tredjedelar av normal nivå. Därmed förmodar vi att bolaget har det värsta bakom sig, även om kommer dröja innan läget normaliseras.

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2020

Vitrolife rapporterade ett förhållandevis bra kvartal i Q1 med 7% tillväxt. COVID-19 hann få en betydande negativ inverkan i Kina (region Asien) under Q1 och där börjar behandlingarna komma igång så smått. Men Vitrolife är tydliga med att Q2 kommer bli ett mycket svagt kvartal. Under de första veckorna av april ligger försäljningen på cirka en tredjedel av föregående års nivå. Det bör finnas ett uppdämt behov när behandlingarna väl kommer igång och Vitrolife har en betydande nettokassa.
Vitrolife Murgata Q4 2019

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2019

Vitrolife hade en organisk tillväxt på 11% i Q4 och med positiva valutaeffekter och förra årets förvärv blev den rapporterade tillväxten 28%. Alla regioner växte och särskilt time-lapse fortsätter att imponera. Marginalerna försämrades jämfört med förra året, men det är i linje med bolagets ambition om att satsa på tillväxt. Vitrolife är tydliga med att coronaviruset kommer ha en negativ inverkan på försäljningen i Kina under åtminstone Q1.

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2019

Vitrolife växte med 33% i Q3 varav 15% organisk tillväxt i lokala valutor. Positiva valutaeffekter och det nya området Genomics hjälpte till att lyfta den rapporterade tillväxten till 33%. Då bör man ändå ha i åtanke att det största området Media påverkades negativt av tillfälliga effekter i Kina.
Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2019

Vitrolife rapporterade ett mycket starkt Q2. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 18% och den rapporterade hela 34%. Samtliga affärsområden och samtliga produktområden växte. Marginalerna minskade något, men det är helt i linje med bolagets ambition att växa istället för att maximera marginalerna som sedan lång tid legat över bolagets finansiella mål.

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2019

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor, vilket till stor del drevs av det nya affärsområdet Genomics. Det största och relativt mogna området Media växte med hela 14% i Q1. EBITDA marginalen på 40% var oförändrad jämfört med föregående år.
Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2018

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor med en bred geografisk tillväxt. EBITDA-marginalen förbättrades till 42 (38) procent. Ännu en stark rapport!
Vitrolife Media

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljningen växte brett med 7% och EBITDA-marginalen expanderade. En viktig aspekt är samarbetet med Illumina som tecknades efter kvartalets slut.