Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2019

Vitrolife: Starkt Q4, men coronaviruset smittar Q1

Vitrolife hade en organisk tillväxt på 11% i Q4 och med positiva valutaeffekter och förra årets förvärv blev den rapporterade tillväxten 28%. Alla regioner växte och särskilt time-lapse fortsätter att imponera. Marginalerna försämrades jämfört med förra året, men det är i linje med bolagets ambition om att satsa på tillväxt. Vitrolife är tydliga med att coronaviruset kommer ha en negativ inverkan på försäljningen i Kina under åtminstone Q1. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.05 (0.85) kronor per aktie.

Vitrolife växte försäljningen i Q4 med 28% till 409 (320) SEKm. Ökningen i lokala valutor var 21% varav den organiska tillväxten var 11%. Den förvärvade tillväxten var inom det nya affärsområdet Genomics. Samtliga marknader växte under kvartalet.

Vitrolife försäljning Q4 2019
Källa: Vitrolife

Media är det största affärsområdet och det växte med 1% i lokala valutor till 164 (156) SEKm under Q4. Leveransproblemen i Kina som drabbade Q3 har lösts och en del av kunderna som varit tvungna att använda konkurrerande produkter har återkommit.

Disposable Devices minskade med 5% i lokala valutor till 49 (49) SEKm.

Time-lapse växte med 41% i lokala valutor till 143 (94) SEKm i Q4. Bolaget hänvisar framför allt till att penetrationen i världen fortsätter att öka.

ART Equipment minskade med 14% i lokala valutor till 13 (15) SEKm.

Genomics är ett nytt affärsområde som rapporterade sin första försäljning under Q1. Försäljningen i Q4 var 34 (0) SEKm.

Fraktintäkter uppgick till 6 (6) SEKm.


Försäljning per geografisk region

EMEA växte med 11% i lokala valutor till 167 (144) SEKm. Vitrolife lyfter särskilt fram tillväxten inom media och en stor del av tillväxten utgörs också av Genomics som inte fanns med i jämförelsekvartalet.

Vitrolife EMEA Q4 2019
Källa: Vitrolife

Nord- och Sydamerika växte försäljningen med hela 55% i lokala valutor till 86 (52) SEKm. Ökad försäljning av Time-lapse och det nya affärsområdet Genomics är viktiga förklaringar till den starka tillväxten.

Vitrolife Nord- och Sydamerika Q4 2019
Källa: Vitrolife

Asien och Oceanien är Vitrolifes tidigare regionsindelning som vi använder för att få en längre historisk överblick. I den ingår “Japan och Oceanien” som växte med 50% i lokala valutor till 70 (43) SEKm och “Asien” som växte med 1% i lokala valutor till 86 (82) SEKm. Vitrolife lyfter fram Time-lapse som viktiga förklaringar till tillväxten. Asien påverkades negativt av minskad mediaförsäljning. Troligen är de tidigare leveransproblemen i Kina en av förklaringarna till det.

Efter årsskiftet har Vitrolife fått godkänt på den senaste generationen av mediaprodukter i Kina och det ökar möjligheten till att de tidigare kunderna åter börjar använda Vitrolifes produkter. Bolaget bedömer dock att situationen med coronaviruset i Kina kommer påverka försäljningen negativt under Q1.

Vitrolife Asian och Oceanien Q4 2019
Källa: Vitrolife

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen minskade till 61.7 (67.0) procent. En förklaring till nedgången är engångskostnader för omställningen av mediaproduktionen till Kina. En annan anledning är att det nya området Genomics har också lägre marginaler än koncernens genomsnitt.

Vitrolife marginaler Q4 2019
Källa: Vitrolife

EBITDA-marginalen i Q4 minskade till 39.0 (42.0) procent. Nedgången på 3 procentenheter sker trots positiva valutaeffekter och att redovisningsförändringen i enlighet med IFRS 16 påverkat positivt med cirka en procentenhet. Det är dock i enlighet med bolagets uttalade ambition att satsa på tillväxt istället för att maximera marginalerna på kort sikt. Bolaget mål för EBITDA-marginalen är 30%.


Övrigt

Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.05 (0.85) SEK per aktie.

Embryoscope 8 har lanserats efter årsskiftet.

Även under telefonkonferensen underströk bolaget att de förväntar sig en negativ inverkan från Kina i Q1 beroende på coronaviruset. Klinikerna hade planerat att hålla stängt till 3 februari, så det är först nu som den negativa inverkan påverkar kvartalet. Under 2018 kom 17% av försäljningen från Kina, men det är troligen 10-15% nu. Hur långvarig effekten från coronaviruset blir återstår att se.

Murgata har för inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte äga aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.