HomeBolagskommentarVitrolife: Rapportkommentar Q4 2020

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2020

Vitrolife: Normaliseringen fortsatte i Q4

Vitrolifes försäljning i Q4 var oförändrad jämfört med föregående år om man justerar för negativa valutaeffekter. Den rapporterade försäljningen minskade med 7%. Bruttomarginalen förbättrades till 66 (62) procent och EBITDA-marginalen expanderade till 43 (39) procent. Vitrolife bedömer att antalet cykler på marknaden i Q4, liksom under Q3, är på cirka 90% av föregående års nivå. Styrelsen föreslår utdelning på SEK 0.80 per aktie.

Vitrolifes försäljning i Q4 minskade med 7% till 382.4 (409.5) SEKm, men justerat för de negativa valutaeffekterna var den oförändrad jämfört med föregående år.

Situationen varierar på olika marknader, men i VD-ordet bedöms antalet IVF-behandlingar vara på ungefär 90% av föregående års nivå i Q4. Det är samma bedömning som bolaget hade i Q3-rapporten och betydligt bättre än bedömningen av cirka 2/3 i Q2-rapporten.

Vitrolifes försäljning är alltså, justerat för valuta, tillbaka på samma nivå som förra året. Bolaget bedömer att de tagit marknadsandelar (till exempel medier i Kina), att det förekommit en viss lageruppbyggnad hos kunder samtidigt som den geografiska mixen varit gynnsam med stark närvaro på marknader som har kommit långt i återhämtningen.

På vissa marknader finns det ett uppdämt behov. Bolaget nämner särskilt länder som Thailand och Spanien som normalt gynnas av IVF-turism (behandlingar utförs i samband med resa), men som nu begränsas av reserestriktioner. I exempelvis USA har de till stor del redan hanterat det uppdämda behovet och de har anpassat sitt arbetssätt för att par som vill genomgå en behandling har möjlighet att göra det.

Vitrolife Q4 2020: Total försäljning
Källa: Vitrolife och Murgata Equity Research

Vitrolife särredovisar tre divisioner. Consumables växte med 7% i lokala valutor. Technology minskade med 10% i lokala valutor och Genomics växte med 2% i lokala valutor.


Försäljning per geografisk region

EMEA växte med 6% i lokala valutor till 168 (167) SEKm.

Vitrolife Q4 2020: Försäljning i EMEA
Källa: Vitrolife och Murgata Equity Research

Nord- och Sydamerika minskade försäljningen med 10% till 69 (86) SEKm.

Vitrolife Q4 2020: Försäljning i Nord- och Sydamerika
Källa: Vitrolife och Murgata Equity Research

Japan och Oceanien minskade försäljningen med 3% till 64 (70) SEKm.

Vitrolife Q4 2020: Försäljning i Japan och Oceanien
Källa: Vitrolife och Murgata Equity Research

Asien var oförändrad organiskt och rapporterade försäljning på 82 (86) SEKm.

Vitrolife Q4 2020: Försäljning i Asien
Källa: Vitrolife och Murgata Equity Research

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen förbättrades till 65.9 (61.7) procent. En positiv produktmix och lägre avskrivningar är två faktorer bakom förbättringen. Notera att den rapporterade bruttomarginalen i Q2 påverkades av engångskostnader.

Vitrolife Q4 2020: EBITDA-marginal och bruttomarginal
Källa: Vitrolife och Murgata Equity Research

EBITDA-marginalen i Q4 expanderade till 42.9 (39.0) procent. nästan oförändrad på 41.8 (41.1) procent. I VD-ordet förklaras den goda marginalen med förhållandevis hög försäljning, fördelaktig produktmix (som lyfte bruttomarginalen) och låga kostnader till följd av färre resor och kundaktiviteter. Dessutom minskade avsättningarna för befarade kundförluster och det hade en positiv resultateffekt. Organisationen kommer förstärkas under 2021 för att understödja tillväxten och det kommer öka kostnaderna.


Övrigt

Styrelsen föreslår en utdelning på 0.80 (0.00) SEK/aktie.

Vitrolife har nästan en miljard i kassan och utdelningen motsvarar SEK 87m. Liksom tidigare är bolagets ambition att använda kassan för förvärv. Det finns objekt ute, men på telefonkonferensen underströk VD att de bör tillföra ett värde för både aktieägare och deras kunder (kliniker och patienter). Det kan också uppstå möjligheter på grund av att pandemin påverkat företag samtidigt som en del mindre bolag pressas av ökade och förändrade regulatoriska krav.

Vitrolife har efter årsskiftet mottagit en stämning relaterad till time-lapse. Det gäller påstått patentintrång, men Vitrolife bedömer att de inte gjort sig skyldiga till det. De har därför inte gjort några reservationer för detta. Legala kostnader för processen kommer bokföras löpande.

Murgata har inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte äga aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
398SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick