HomeBolagskommentarVitrolife: Rapportkommentar Q3 2020

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2020

Vitrolife: Stark återhämtning i Q3

Vitrolifes försäljning minskade med 11% i lokala valutor i Q3, men det är en betydande sekventiell förbättring jämfört med Q2. Bolaget uppskattar att antalet behandlingar under Q3 var uppe på ungefär 90% av normal nivå jämfört med ungefär 2/3 i slutet av Q2. Bolaget håller uppe lönsamheten väl och rapporterade en EBITDA-marginal på 42%, men det inkluderar även en del positiva engångseffekter. Bolaget förväntar sig en även Q4 kommer påverkas negativt och framhåller att den ökade smittspridningen ökar osäkerheten.

Vitrolife minskade försäljningen i Q3 med hela 15% till 320.1 (378.0) SEKm, vilket motsvarade -11% i lokala valutor. Jämför man med hur det var i Q2 då försäljningen minskade med 45% är det en imponerande återhämtning som skett under Q3.

I Q2-rapporten skrev bolaget att antalet behandlingar låg på ungefär 2/3 av föregående års nivå. I den här rapporten uppskattar bolaget att behandlingarna ligger på ungefär 90% av nivån i Q3 föregående år.

Vitrolife Q3 2020: Total försäljning
Källa: Vitrolife

Vitrolife särredovisar tre divisioner. Consumables ökade med 7% i lokala valutor, vilket framför allt drivs av återvunna marknadsandelar avseende medier i Kina. Technology minskade med 41% i lokala valutor, vilket bland annat förklaras av en stor time-lapseorder i jämförelsekvartalet. Genomics minskade med 13% i lokala valutor.


Försäljning per geografisk region

EMEA minskade med 4% i lokala valutor till 137 (!47) SEKm.

Vitrolife Q3 2020: EMEA
Källa: Vitrolife

Nord- och Sydamerika minskade försäljningen med 6% till 61 (71) SEKm.

Vitrolife Q3 2020: Nord- och Sydamerika
Källa: Vitrolife

Japan och Oceanien minskade försäljningen med 27% till 49 (71) SEKm.

Vitrolife Q3 2020: Japan och Oceanien
Källa: Vitrolife

Asien minskade försäljningen med 14% till 73 (89) SEKm.

Vitrolife Q3 2020: Asien
Källa: Vitrolife

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen försämrades till 62.2 (64.4) procent, vilket är en sekventiell förbättring från 53.2% i Q2 (som även inkluderade engångskostnader). Minskningen jämfört med föregående år förklaras med skaleffekter som slår negativt på grund av den lägre försäljningen.

Vitrolife Q3 2020: Bruttomarginal och EBITDA-marginal
Källa: Vitrolife

EBITDA-marginalen i Q3 var nästan oförändrad på 41.8 (41.1) procent, vilket är en markant förbättring jämfört med 19.1% i Q2. Samtidigt inkluderar det en återföring av tidigare reserveringar för kundförluster som påverkade resultatet positivt med SEK 5m, vilket påverkar marginalen positivt med 1.5 procentenheter. Rörelseintäkterna på SEK 9m inkluderade statliga stöd.


Övrigt

Bilden över återhämtningen i de olika regionerna skiljer sig åt.

Kina som påverkades först är i stort sett tillbaka på normal nivå. I Japan och Australien är det visserligen restriktioner, men kliniker har öppet och Consumables går bra, medan Technology går betydlig sämre. Vissa länder är fortfarande kraftigt negativt påverkade. Indien ligger exempelvis på ungefär hälften av den normala nivån.

I USA är den underliggande marknaden för IVF-cykler bra och efterfrågan på consumables är god. Möjligen finns det en effekt av att par som jobbar hemifrån passar på att påbörja sina cykler. Däremot är klinikerna inte så benägna att investera i kapitalvaror än och Vitrolife bedömer att den upphämtningen kommer cirka 1-2 kvartal efter Consumables.

Privata kliniker i Västeuropa är öppna och de går bra. Däremot har de offentliga klinikerna en låg aktivitetsnivå på grund av pandemin. Under telefonkonferensen uppgav bolaget att ungefär 40% av försäljningen kommer från offentligt drivna kliniker och de kommer förmodligen inte återhämta sig fullt under Q4.

VD-skriver i rapporten:
“Bolaget uppskattar utifrån nuvarande försäljningsnivå, trenden under tredje kvartalet och de signaler som bolaget erhållit från kunder att även fjärde kvartalet kommer att påverkas negativt av minskad efterfrågan till följd av covid-19. Den ökade smittspridningen av covid-19 under hösten ökar osäkerheten kring återhämtningen.”

Murgata har inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte äga aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
488FollowersFollow
4,742FollowersFollow
392SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick