HomeBolagskommentarVitrolife: Rapportkommentar Q3 2019

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2019

Vitrolife: Stark Q3-rapport trots leveransproblem

Vitrolife rapporterade ännu ett starkt kvartal med organisk tillväxt på 15% i lokala valutor. Positiva valutaeffekter och det nya området Genomics hjälpte till att lyfta den rapporterade tillväxten till 33%. Då bör man ändå ha i åtanke att det största området Media påverkades negativt av tillfälliga effekter på den betydande margnaden i Kina. Marginalerna minskade något, men det är helt i linje med bolagets ambition att växa istället för att maximera marginalerna som sedan lång tid legat över bolagets finansiella mål.

Vitrolife växte försäljningen i Q3 med 33% till 378 (284) SEKm. Ökningen i lokala valutor var 27% varav den organiska tillväxten var 15%. Den förvärvade tillväxten var inom det nya affärsområdet Genomics som har fått en bra start. Den sekventiella nedgången jämfört med Q2 är ett normalt säsongsmönster med läge försäljning under sommaren.

Total försäljning Q3 2019
Källa: Vitrolife och Murgata

Media växte med måttliga 1% i lokala valutor under Q3. Försäljningen i Kina drabbades av leveransproblem för några mediaprodukter i Q2. De är åtgärdade nu, men påverkade även Q3 negativt.

Disposable Devices ökade med 11% till 46 (39) SEKm.

Time-lapse växte med 45% i lokala valutor till 108 (69) SEKm i Q3. Bolaget hänvisar framför allt till att penetrationen i världen fortsätter att öka.

ART Equipment växte med 35% i lokala valutor till 19 (14) SEKm.

Genomics är ett nytt affärsområde som rapporterade sin första försäljning under Q1. Försäljningen i Q3 var 37 (0) SEKm, jämfört med SEK 33m i Q2.

Fraktintäkter uppgick till 7 (6) SEKm.


Försäljning per geografisk region

EMEA växte med 26% i lokala valutor till 147 (113) SEKm. Vitrolife uppger att samtliga affärsområden växte samtidigt som det nya området Genomics lyfte den rapporterade tillväxten.

Försäljning EMEA Q3 2019
Källa: Vitrolife och Murgata

Nord- och Sydamerika växte försäljningen med 35% i lokala valutor till 71 (49) SEKm. Bolaget lyfter fram medier och det nya området Genomics som förklaringar till den starka tillväxten i regionen.

Försäljning Nord- och Sydamerika Q3 2019
Källa: Vitrolife och Murgata

Asien och Oceanien enligt Vitrolifes gamla regionsindelning växte med 31% till 160 (122) SEKm. Vitrolife särredovisar numera “Japan och Oceanien” respektive “Asien”, medan vi än så länge kombinerar områdena för att se längre historik. I “Japan och Oceanien” ökade försäljningen med 35% i lokala valutor till 71 (49) SEKm och Vitrolife lyfte framför allt fram time-lapse som förklaring till den goda tillväxten. I “Asien” var tillväxten måttliga 4% i lokala valutor och försäljningen kom in på 89 (84) SEKm. Den relativt svaga utvecklingen förklaras av leveransproblemen i Kina (se ovan under Media).

Försäljning Japan, Oceanien och Asien Q3 2019
Källa: Vitrolife och Murgata

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen minskade till 64.4 (66.1) procent. Minskningen förklaras till stor del av en mixeffekt på grund av att det förvärvade området Genomics har lägre marginaler än koncernens genomsnitt. Valutor påverkade positivt.

Marginaler Q3 2019
Källa: Vitrolife och Murgata

EBITDA-marginalen i Q3 minskade till 41.1 (42.6) procent trots att trots att redovisningsförändringen med IFRS 16 påverkat positivt med cirka en procentenhet. EBITDA-marginalen har sedan lång tid legat betydligt högre än bolagets mål på 30%.


Övrigt

Murgata har för inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
491FollowersFollow
4,742FollowersFollow
390SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick