HomeBolagskommentarVitrolife: Rapportkommentar Q2 2020

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2020

Vitrolife: Försäljningen i Q2 föll med 45%

Som Vitrolife var tydliga med redan när Q1 rapporterade kommer COVID-19 ha en betydande negativ inverkan på bolagets försäljning och lönsamhet. I början av juni meddelade bolaget att de förväntade sig 40-50% lägre försäljning och den blev 45% lägre. Försäljningen i samtliga geografiska regioner och divisioner minskade. I början av kvartalet var försäljningen ungefär en tredjedel av normal nivå och i slutet ungefär två tredjedelar av normal nivå. Därmed förmodar vi att bolaget har det värsta bakom sig, även om kommer dröja innan läget normaliseras.

Vitrolife minskade försäljningen i Q2 med hela 45% (även i lokala valutor) och kvartalet summerades till 209.2 (380.7) SEKm.

Vitrolife försäljning Q2 2020 Total försäljning
Källa: Vitrolife

Vitrolife särredovisar tre divisioner och samtliga minskade försäljningen markant. Den största är Consumables och där minskade försäljningen med 40% i lokala valutor till 131 (219) SEKm. Technology tappade 50% och rapporterade försäljning på 61 (121) SEKm. Genomics backade med 60% i lokala valutor till 13 (33) SEKm.


Försäljning per geografisk region

EMEA minskade med 52% i lokala valutor till 73 (151) SEKm.

Vitrolife försäljning Q2 2020 EMEA
Källa: Vitrolife

Nord- och Sydamerika minskade försäljningen med 56% till 30 (69) SEKm.

Vitrolife försäljning Q2 2020 Nord- och Sydamerika
Källa: Vitrolife

Asien och Oceanien är Vitrolifes tidigare regionsindelning som vi använder för att få en längre historisk överblick. I den ingår “Japan och Oceanien” som minskade med förhållandevis måttliga 10% i lokala valutor till 47 (52) SEKm samt “Asien” som minskade försäljningen med 46% i lokala valutor till 59 (109) SEKm. Den rapporterade försäljningen för de båda sammanslagna regionerna uppgick såldes till 106 (161) SEKm, vilket motsvarar en rapporterad minskning med 34%.

Vitrolife försäljning Q2 2020 Asien och Oceanien
Källa: Vitrolife

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen minskade till 53.2 (64.3) procent. Den negativa inverkan från den minskade försäljningen sänkte marginalen på grund av skaleffekter (en hög andel fasta kostnader) och dessutom ingår SEK 7m i kassationskostnader.

Vitrolife försäljning Q2 2020 Asien och Oceanien
Källa: Vitrolife

EBITDA-marginalen i Q2 kontraherade till 19.1 (38.5) procent. EBITDA uppgick till 39.9 (146.4) SEKm och i det ingick förutom SEK 7m i bruttoresultatet enligt ovan och dessutom SEK 6m i befarade kundförluster. Statliga stödprogram har bidragit med SEK 5m. Vi har inte justerat för sådana poster.


Övrigt

COVID-19 påverkade Q2 kraftigt negativt och det var bolaget tydligt med redan i Q1-rapporten. Bolaget skriver att försäljningen under de första veckorna i april var ungefär en tredjedel av föregående års nivå. I slutet av kvartalet var försäljningen ungefär två tredjedelar av den normala nivån. Sammantaget backade försäljningen med cirka 45% i kvartalet.

Länder som kommit längst i återhämtningen: Japan, Australien, Kina och Norden.

Länder med långt kvar till normalläge: Indien, Brasilien, Ryssland, Turkiet och Storbritannien.

VD-skriver i rapporten:
“Bolagets huvudscenario är att den återhämtning som noterats under andra kvartalet kommer att fortsätta under resten av året varvid efterfrågan förväntas öka successivt.

Bolaget bedömer att kliniker kommer att prioritera återgång till normal drift före investeringar varför återhämtningen avseende engångsprodukter förväntas gå snabbare än för kapitalvaror. Bolaget uppskattar att de allra flesta patienter som nu skjuter upp IVF-behandlingar kommer att genomföra dessa vid ett senare tillfälle, vilket kan innebära att det blir ett uppdämt behov av IVF-behandlingar efter krisen.”

Vitrolife har hållit uppe aktiviteten väl, även om arbetssättet till viss del förändrats. Korttidspermitteringarna är avslutade nu och vi noterar att bolaget hade 418 anställda i slutet av Q2 vilket är exakt lika många som efter Q1.

De kortsiktiga effekterna har varit betydande. Mycket tyder på att bolaget lagt det värsta bakom sig, men att vi kommer få se negativ tillväxttal både i Q3 och Q4. Därefter bör bolaget kunna visa tillväxt, dels på grund av återhämtningen och dels på grund av enklare jämförelsetal.

Murgata har för inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte äga aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
374SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick