Home Tags Elos

Tag: Elos

Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elos Medtech ($ELOS), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elos sidor hos Avanza och Nordnet.

Elos Medtech: VD har sagt upp sig

Elos Medtech: VD har sagt upp sig Elos Medtechs VD Jan Wahlström har sagt upp sig och kvarstår under uppsägningstiden. Han har gjort stora insatser...
Ny segmentsfördelning för Hälsovårdssektorn på Stockholmsbörsens Huvudlista: Small Cap. Mid Cap och Large Cap

Fyra nya Hälsovårdsbolag till Large Cap

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Fyra från Mid Cap till Large Cap och två från Small Cap till Mid Cap. Ett bolag flyttades ner från Mid Cap till Small Cap. Förändringen brukar vara en viktig milstolpe för bolagen, men för aktiemarknaden har det egentligen inte så stor betydelse som många tycks tro.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Elos Medtech Q3 2021: Rapportkommentar

Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2021

Försäljningen i Q3 växte med 27% till 187.2 (147.9) SEKm, vilket var i linje med våra förväntningar. Kostnaderna var generellt lägre än vi prognosticerat, men samtidigt flaggar bolaget för att normaliseringen kommer leda till högre kostnader framöver. TA Associates är ny huvudägare sedan i juli och har tagit plats i styrelsen. Budet kostade Elos SEK 15.6m, varav SEK 11.8m bokfördes i Q3. Vi kommer se över våra estimat och värdering, men förväntar oss inte att det kommer leda till några betydande förändringar.
Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2021

Imorgon, onsdagen den 20 oktober klockan 08.00, släpper Elos Medtech sin Q3-rapport. Vi förväntar oss en bra rapport justerat för betydande engångskostnader relaterade till budet. Omvärldsläget är osäkert och det finns faktorer man bör hålla ögonen på. Vi är inte särskilt bekymrade över påverkan i Q3, men är intresserade av hur dessa kan tänkas påverka verksamheten framöver. Vi gör inga estimatförändringar inför rapporten och behåller vårt motiverade värde på SEK 275 per aktie.
Elos Medtech: Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo - Murgata Equity Research - Aktieanalys

Elos Medtech: Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo

TA Associates blir ny huvudägare till Elos Medtech efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250). TA Associates blir ny huvudägare efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250).
Elos Medtech rapportkommentar Q2 2021

Elos Medtech: Rapportkommentar Q2 2021

Försäljningen i Q2 växte med 53% (63%) i lokala valutor till 181 (118) SEKm, vilket var 2.6% högre än vårt estimat på SEK 176m. En stark bruttomarginal förklarar även att EBIT-marginalen på 14.6 (12.6) procent överträffade vårt estimat på 11.1%. Sammantaget var det en stark rapport. Vi kommer troligen göra mindre estimatjusteringar i positiv riktning. Vårt motiverade värde inför rapporten var SEK 250. Idag meddelade även budgivaren TA Associates att budprocessen är avslutad och att de kommer kontrollera 79.5% av aktierna. Det innebär att Elos blir kvar på börsen, vilket vi anser är mycket positivt för de kvarvarande aktieägarna.
Elos Medtech i uppköpsdiskussioner

Elos Medtech: Utfall i budet – ny huvudägare välkomnas

TA Associates offentliggör utfallet i acceptperioden. Drygt 73% av aktierna accepterade erbjudandet. Det är troligt att ytterligare någon eller några procent kommer acceptera det förlängda erbjudandet, men det är mycket osannolikt att de skulle nå 90% som krävs för tvångsinlösen. Därmed blir TA Associates en ny huvudägare. Vi välkomnar den utvecklingen och är övertygade om att de t kommer bli en spännande resa för kvarvarande aktieägare. Vi behåller vårt motiverade värde på SEK 250 oförändrat.
Elos Medtech: Därför bör investerare inte acceptera budet (Murgata Equity Research)

Elos Medtech: Därför bör investerare inte acceptera budet

Elos befinner sig i en stark period där de underliggande marknaderna återhämtar sig samtidigt som alla tre affärsområden står inför betydande produktionsökningar och lanseringar. TA Associates har lagt ett bud på SEK 215 som vi inte anser speglar de goda framtidsutsikterna. Vi höjer vårt motiverade värde till SEK 250 (155) drivet av estimatrevideringar. Aktien påverkas av budprocessen just nu, men i värderingen utgår vi från att aktien kommer fortsätta vara noterad. Motiverade värdet är nära DCF-värdet och värderingen är i linje med vår modell som bygger på historiska multiplar, vilket möjligen är konservativt.
Elos Medtech i uppköpsdiskussioner

Elos Medtech: TA Associates lägger bud på SEK 215

TA Associates offentliggör idag ett bud på Elos Medtech. Nivån på SEK 215 är i linje med det som styrelsen meddelade när de kommenterade att diskussioner om ett eventuellt bud förs. Svolder och Familjen Nilsson har valt att acceptera och de har sammanlagt 21.5% av aktierna. Vi kommer göra en samlad bedömning när vi tagit del av all information och återkomma med vår uppfattning. Som läget är just nu kvarstår vår uppfattning från vår kommentar publicerad den 2 juni att budnivån är alltför låg.