HomeBolagskommentarElos Medtech: TA Associates lägger bud på SEK 215

Elos Medtech: TA Associates lägger bud på SEK 215

Elos Medtech: TA Associates lägger bud på SEK 215

TA Associates offentliggör idag ett bud på Elos Medtech. Nivån på SEK 215 är i linje med det som styrelsen meddelade när de kommenterade att diskussioner om ett eventuellt bud förs. Svolder och Familjen Nilsson har valt att acceptera och de har sammanlagt 21.5% av aktierna. Vi kommer göra en samlad bedömning när vi tagit del av all information och återkomma med vår uppfattning. Som läget är just nu kvarstår vår uppfattning från vår kommentar publicerad den 2 juni att budnivån är alltför låg.

Kort om erbjudandet

  • Kontant bud på SEK 215
  • Svolder och familjen Nilsson, med sammanlagt cirka 21.2% av aktierna och 37.5% av rösterna har accepterat erbjudandet.
  • Acceptperiod: 14 juni – 5 juli

Länk till pressmeddelande från TA Associates finns här.

Kort om styrelsens kommentar

  • Styrelsen har anlitat Carnegie som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.
  • Grant Thornton kommer avge en s.k. fairness opinion
  • Styrelsen kommer utvärdera erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande senaste två veckor före utgången av acceptfristen.

Styrelseordförande Yvonne Mårtensson kommenterar i pressmeddelandet:

“Som vi meddelade den 1 juni har vi har under en tid haft en dialog angående ett eventuellt bud på Elos Medtech. Styrelsen kommer nu att noggrant utvärdera erbjudandet och återkomma med sin rekommendation till aktieägarna.”

Länk till pressmeddelande från bolaget finns här.

Murgatas initiala kommentar

När styrelsen offentliggjorde att diskussioner om ett bud fördes (pressmeddelande här) och att nivån handlade om SEK 215 kommenterade vi dessa och skrev bland annat:

  • Vår åsikt är att det förefaller osannolikt att ett bud på den nivån skulle gå igenom om ett budgivaren gav ett sådant erbjudande.
  • De som är beredda att acceptera ett sådant bud kan lika gärna sälja aktierna över marknaden vid nuvarande nivå, även om aktiens likviditet begränsar möjligheten att snabbt sälja ett större innehav.
  • För att ett eventuellt bud ska gå igenom krävs att minst 90% av aktieägarna accepterar budet. Enligt ägarlistan på Elos hemsida med data från 30 april ägde Nordea 15.5%, Svolder 15.4%, Familjen Öster 10.1%, Familjen Nilsson 5.6%, Familjen Molin 4.9%, Lannebo 3.5% och ytterligare fyra ägare med mer än 3% av kapitalet (rösterna har ingen betydelse i det här fallet).
  • Vår bedömning är att det skulle krävas en mycket hög budpremie för att en eventuell budgivare ska uppnå en ägarandel på minst 90%.

Sedan dess har alltså Svolder och Familjen Nilsson valt att acceptera erbjudandet.

Vi kommer följa utvecklingen och ta del av erbjudandehandlingen, men som läget är just nu är vår uppfattning oförändrad.

En länk till hela vår kommentar som publicerades den 2 juni finns här.

Du hittar mer information om Elos Medtech på bolagssidan.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
374SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick