Home Tags Elos

Tag: Elos

Elos Medtech Aktieanalys Murgata Equity Research: 24 november 2020

Elos Medtech: Ortopedkirurgernas robotar lyfter tillväxten

Trots pandemin växer ortopedisk robotkirurgi fram som ett viktigt område. Elos har redan betydande försäljning och vi tror att marknaden kommer mångdubblas närmaste åren. Bolaget lanserar dentala produkter i USA och våra förväntningar överträffades i Q3. Vi höjer motiverade värdet till SEK 155 (100).
Elos Medtech Q3 2020

Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2020

Försäljningen i Q3 överträffade våra förväntningar rejält beroende på att Dental återhämtade sig snabbare än vi vågat hoppas på efter ett mycket svagt Q2. Sammantaget var försäljningen nästan tillbaka på föregående års nivå och resultatet var högre. Vi kommer sannolikt höja estimaten för åtminstone de närmaste kvartalen efter rapporten. Vårt motiverade värde inför rapporten var SEK 100 per aktie.
Elos Medtech screws

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2020

Elos släpper sin Q3-rapport imorgon. Bolaget har påverkats av COVID-19, men de underliggande marknaderna för bolagets viktiga marknader inom såväl Dental som Orthopedics har bottnat och återhämtar sig. Vi förväntar oss att efterfrågan inom Life Science hållit uppe väl, bland annat för att diabetesmarknaden varit relativt opåverkar och för en mycket god efterfrågan på produkterna som tillverkas för Getinges ventilatorer.
Elos Medtech överblick Q2 2020

Elos Medtech: Rapportkommentar Q2 2020

Försäljningen i Q2 minskade med 36% till 118.3 (184.1) SEKm, vilket var mer än vi räknat med. Samtidigt hölls resultatet på grund av lägre kostnader och framför allt deltagande i statliga stödprogram. EBIT kom in på 14.9 (15.6) SEKm, vilket var högre än vårt estimat på SEK 11.8m. Den negativa inverkan från COVID-19 var betydande och det var värst i början av kvartalet. I slutet av kvartalet har efterfrågan återhämtat sig något och vi tror att bolaget har det värsta bakom sig. Samtidigt räknar vi med att återhämtningen kommer ta tid. Vi kommer se över våra estimat och värdering. Vårt nuvarande motiverade värde inför rapporten var SEK 100 per aktie.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q2 2020

Elos släpper sin Q2-rapport den 16 juli. COVID-19 har en betydande inverkan för bolaget eftersom många kunders efterfrågan minskat påtagligt under pandemin. Vi har gjort små estimatförändringar jämfört med tidigare antaganden och behåller vårt motiverade värde SEK 100 per aktie oförändrat.
Elos Medtech Murgata Q1 2020

Elos Medtech: Rapportkommentar Q1 2020

COVID-19 drabbar Elos Medtech och försäljningen i Q1 backade med 16%, men bara 10% justerat för engångsintäkt i Q1. Vissa delar av verksamheten har påverkats positivt, men sammantaget kommer försäljningen minska betydligt under de kommande kvartalen. Bolaget genomför kraftfulla åtgärder för att möta förändringen, men samtidigt bibehålla flexibilitet inför återhämtningen när det väl vänder upp igen. Bolaget har en stark finansiell position och vi anser att bolaget hanterar situationen på ett bra sätt. Vi sänkte våra estimat inför rapporten och sänkte vårt motiverade värde till SEK 100 (115).
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q1 2020

Elos rapporterar den 5 maj. Situationen med COVID-19 påverkar negativt och vi betraktar 2020E som ett resultatmässigt förlorat år. Graden av påverkan och vägen till normalisering ser olika ut för de tre affärsområdena. Vi har sänkt estimaten och har ett nytt motiverat värde på SEK 100 (115) för Elos Medtech. Här hämtar du hem hela analysen.
Elos Medtech Murgata Q4 2019

Elos Medtech: Rapportkommentar Q4 2019

Elos Medtech tappade försäljning inom Life Science på grund av den strategiska förändringen som kommunicerades för ett år sedan. Sammantaget var försäljningen inom de båda andra områdena på ungefär samma nivå som föregående år, men lägre än våra estimat. Trots den lägre försäljningen var EBIT på samma nivå som förra året om vi justerar för en nedskrivning i jämförelsekvartalet. Vårt motiverade värde inför rapporten var SEK 115 per aktie.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2019

Elos rapporterar den 18 februari. Vi förväntar oss att Orthopedics och Dental driver tillväxten, medan Life Science påverkas negativt av den strategiska utfasningen tidigare under året. Vi behåller vårt motiverade värde på SEK 115 oförändrat och noterar att aktien just nu handlas nära den nivån.
Elos Medtech

Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2019

Elos Medtech växte med 2% i Q3 trots avyttring av en enhet med betydande försäljning. EBIT kom in på EBIT på 14.2 (11.8) SEKm, vilket var något högre än vårt estimat på SEK 13.8m. Vi kommer justera ned försäljningen inom Life Science, men sannolikt justera upp resultatprognosen på grund av högre marginaler. Vårt motiverade värde inför rapporten var SEK 115 per aktie.