HomeBolagskommentarElos Medtech: Rapportkommentar Q2 2020

Elos Medtech: Rapportkommentar Q2 2020

Elos resultat höll uppe på grund av stödprogram

Försäljningen i Q2 minskade med 36% till 118.3 (184.1) SEKm, vilket var mer än vi räknat med. Samtidigt hölls resultatet på grund av lägre kostnader och framför allt deltagande i statliga stödprogram. EBIT kom in på 14.9 (15.6) SEKm, vilket var högre än vårt estimat på SEK 11.8m. Den negativa inverkan från COVID-19 var betydande och det var värst i början av kvartalet. I slutet av kvartalet har efterfrågan återhämtat sig något och vi tror att bolaget har det värsta bakom sig. Samtidigt räknar vi med att återhämtningen kommer ta tid. Vi kommer se över våra estimat och värdering. Vårt nuvarande motiverade värde inför rapporten var SEK 100 per aktie.

Försäljningen föll 36% i Q2

Elos Medtech minskade försäljningen med 35.7% jämfört med Q2 föregående år. Vi hade räknat med kraftigt fallande försäljning. Vi hade räknat med att Dental skulle vara det svagaste området, men det blev ännu svagare än vi befarade.

Försäljningen inom Orthopedics minskade med 34% till 42.6 (64.5) SEKm, vilket var något lägre än vårt estimat på SEK 45.8m. Bolaget skriver att nedgången beror på sjukvårdens omprioriteringar (operationer skjuts upp om det är möjligt) och uppskjutna produktlanseringar (vilket vi såg redan i Q4). Efterfrågan ökade i juni jämfört med april och maj och bolaget bedömer nu att återhämtningen i framför allt USA går snabbare än väntat.

Dental minskade med 52% till 26.1 (54.7) SEKm och det var betydligt lägre än vårt estimat på SEK 39.5m. På grund av restriktioner och att patienter under pandemin inte är benägna att sätta in tandimplantat har efterfrågan hos slutkund varit mycket begränsad. Bolaget uppger att kvartalet avslutades med en något ökad efterfrågan, men framhåller att osäkerheten i återhämtningen är stor. Det beror bland annat på patienternas förmåga och vilja att betala då en stor del finansieras av patienterna själva.

Life Science minskade med 23.7% i Q3 och försäljningen kom in på 49.5 (64.9) SEKm, vilket var något lägre än vårt estimat på SEK 52.8m. Det här området drabbades hårdast i Q1 på grund av tillverkning i Kina, men det här området har påverkats mindre än de andra två. En hel del marknader inom området uppvisar en stabil utveckling, men sjukvårdens omprioriteringar har drabbat vissa segment. En sådan är nedgången inom benförankrade hörselimplantat som i stor utsträckning skjutits upp under pandemin. Bolaget uppger också att användningen av analysinstrument minskat och vi tror att det beror på att de diagnostiska test som bolagets engångsprodukter används minskat betydligt när patienterna inte uppsöker vård i lika stor omfattning som normalt.

Elos Medtech avvikelser försäljning Q2 2020

Försäljningsnedgången jämfört med föregående år är betydande både i Q1 och Q2. Då bör man ha i åtanke att Q1 2019 innehöll en engångsintäkt inom Life Science på SEK 13.3m på grund av en lagerförsäljning. Även Q2 2019 hade icke-kvantifierade engångsintäkter.

Elos Medtech Försäljning Q2 2020
Källa: Elos Medtech

EBIT nästan på samma nivå som föregående år

Försäljningen var alltså betydligt lägre än vi räknat med i kvartalet och det slår allt annat lika hårt mot lönsamheten. Samtidigt har bolaget deltagit i statliga stödprogram som lyft resultatet i kvartalet med SEK 37m. Såväl nedgången som stöden är större än vi räknade med och det innebär att resultatpåverkan jämfört med föregående år var begränsad.

EBIT i Q2 var 14.9 (15.6) SEKm, vilket var högre än vårt estimat på SEK 11.8m och alltså bara marginellt lägre än i jämförelsekvartalet.

Vi hade räknat med att nettokostnaderna (med hänsyn taget till stödprogram) skulle vara markant lägre än i jämförelsekvartalet och det blev ännu lägre än vi räknat med.

Elos Medtech avvikelser resultaträkning Q2 2020

EBIT höll alltså uppe väl i Q2, men då får man även ha stödprogrammet i åtanke. Om man skulle justera för det (SEK 37m) hade EBIT varit SEK -22m i kvartalet. Bolaget kommer deltaga i stödprogram inom framför allt Dental även under Q3.

Elos Medtech EBIT Q2 2020
Källa: Elos Medtech

Bruttomarginalen expanderade till 33.8 (30.5) procent jämfört med vårt estimat på 27.7%. EBIT-marginalen på 12.6 (8.5) procent var också högre än vi räknat med (8.6%). Kombinationen av låg försäljning och stödprogram innebär rent matematiskt att marginalerna blir höga.

Elos Medtech EBIT-marginal Q2 2020
Källa: Elos Medtech

Övrigt

Dental är området som drabbats kraftigast. I början av kvartalet var bolagets volymer bara 20% av normal nivå, medan de i juni återhämtat sig till cirka 55%.

Inom just dental har Elos Accurate genomgått 510(k)-processen och FDA har gett klartecken att sälja produkten i USA. Vi tolkade det som att det innebar positiva effekter på försäljningen redan i Q1 och att det skulle ha en positiv inverkan även under Q2. Men försäljningen av egna produkter minskade med cirka 35% i Q2. Bolaget skriver i rapporten att de kommer fokusera mer på lanseringen under hösten på grund av situationen med COVID-19.

Bolaget hade starka kassaflöden i kvartalet (bland annat på grund av de statliga stöden) och kassan i slutet av kvartalet var SEK 67.0m jämfört med SEK 48.4m i slutet av Q1.

En länk till rapporten finns här.

Vår analys/preview som släpptes inför rapporten finns här.

Du hittar även mer information om Elos Medtech på bolagssidan.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
374SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick