HomeBolagskommentarElos Medtech: Uppköpsdiskussioner

Elos Medtech: Uppköpsdiskussioner

Elos Medtech i uppköpsdiskussioner

Elos styrelse för diskussioner med en part som överväger att lägga ett bud på SEK 215 per aktie. Något bud har inte lagts och vi får se om, när och vilka villkor som i så fall blir aktuella. Aktien stängde på den nivån igår och vår bedömning är att det skulle krävas en mycket hög budpremie för att ett bud ska gå igenom.

Styrelsen för Elos Medtech meddelade i ett pressmeddelande som skickades ut igår kl 23.20 att diskussioner om ett eventuellt uppköpserbjudande förs med en part.

Parten har indikerat ett kontant pris på SEK 215 per aktie, men styrelsen framhåller att något offentligt uppköpserbjudande inte har lagts. Det är inte alls säkert att något sådant erbjudande kommer läggas framöver och i så fall när. Inte heller vilka villkor som i så fall kommer vara aktuella.

Diskussionerna har förts sedan drygt två veckor. När de inleddes bör aktien ha handlats kring SEK 170-180 medan den idag stängde på SEK 215 (ca 20-25% högre).

Vår tolkning är att anledningen till att styrelsen går ut med den här informationen nu är den starka kursutvecklingen. Det gäller särskilt igår då aktien steg med 7%.

Vi anser att det är bra att styrelsen offentliggör informationen på det här sättet. Vi (och förmodligen inte heller styrelsen) känner inte till om någon handlat på insiderinformation. Men det är bra att informationen offentliggörs för att undvika ogrundade spekulationer och asymmetrisk information i marknaden.

Gårdagens stängningskurs på SEK 215 är samma som nivån parten diskuterar med styrelsen. Vår åsikt är att det förefaller osannolikt att ett bud på den nivån skulle gå igenom om ett budgivaren gav ett sådant erbjudande.

De som är beredda att acceptera ett sådant bud kan lika gärna sälja aktierna över marknaden vid nuvarande nivå, även om aktiens likviditet begränsar möjligheten att snabbt sälja ett större innehav.

Elos Medtech rapporterade den 28 april och i vår rapportkommentar samma dag skrev vi: “Sammantaget var det en väldigt stark rapport och vi kommer troligen höja vårt motiverade värde som inför rapporten låg på SEK 155 per aktie.”

Sedan dess har åtskilliga bolag i branschen (flera kunder till Elos Medtech) släppt positiva kvartalsrapporter och gett en ljus bild av framtiden. Vi har även fördjupat oss ytterligare i det som vi anser är viktiga faktorer för Elos Medtech som bolag och aktie under de närmaste åren. Därmed har vi stärkts i uppfattningen att vi kommer höja det motiverade värdet, men nivån kommer kommuniceras på sedvanligt sätt när analysen som utarbetas väl offentliggörs.

Om det är budspekulationer som lyft aktien, vilket vi inte är säkra på, skulle avslutade buddiskussioner kunna leda till att aktien faller tillbaka. Vår bedömning är att fallhöjden i så fall bör bli relativt begränsad.

För att ett eventuellt bud ska gå igenom krävs att minst 90% av aktieägarna accepterar budet. Enligt ägarlistan på Elos hemsida med data från 30 april ägde Nordea 15.5%, Svolder 15.4%, Familjen Öster 10.1%, Familjen Nilsson 5.6%, Familjen Molin 4.9%, Lannebo 3.5% och ytterligare fyra ägare med mer än 3% av kapitalet (rösterna har ingen betydelse i det här fallet). Vår bedömning är att det skulle krävas en mycket hög budpremie för att en eventuell budgivare ska uppnå en ägarandel på minst 90%.

Här är en länk till pressmeddelandet.

Du hittar mer information om Elos Medtech på bolagssidan.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick