Julkalender 2019

Dagens Kunskapslucka!


Julmys med Murgata!

Häng med oss fram till julafton för att lära dig mer om 24 bolag inom hälsovårdssektorn som vi tycker är intressanta!

I 2017 års upplaga introducerades 24 bolag som sedan dess utgjort Murgatas så kallade Fokusbolag. Samtliga är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Vilka de är kan du se här.

Nu är det alltså dags igen! Många bolag kommer vara bekanta för dem som följt Murgata under det senaste året, men det kommer även tillkomma bolag som kommer få “egna” bolagssidor.

Men de som inte kommer med då? En del kommer finnas kvar och andra tas bort.


Ledtråd till Dagens Kunskapslucka

1 december
Spännande tider väntas för det här bolaget under december, men aktieägarna biter nog mer på naglarna än de potentiella patienterna. Det är väl inte så att de blir mobbade som sjutton, men femton är kanske en siffra som kan leda dig på rätt spår? Visste du förresten att det här bolaget har sex kvartal i år?
Bolag: Moberg Pharma

Viktiga data kring nagelsvampsprojektet MOB-15 väntas under december. Bolaget lade om räkenskapsåret av utdelningstekniska skäl. Föregående år hade två kvartal och det innevarande året har sex kvartal.

2 december
Bolaget är känt för en produkt som associeras till ett rovdjur i djungeln, men man bör nog snarare bilda sig en uppfattning om bilder. De har även ett segment inriktat mot just bildning. Av Murgatas fokusbolag rapporterade det här senast. Aktieägarna var inte alls särskilt kritiska till rapporten, trots att en del av verksamheten inriktas på sådan infrastruktur. Vilket är bolaget?
Bolag: Sectra

Sectras så kallade Tiger-telefoner är välkända, men bolagets största verksamhet är att hantera elektroniska bilder inom sjukvården. Det där med bildning syftar på segmentet “Medicinsk utbildning” inom affärsområdet Business Innovation. Inom affärsområdet Secure Communications har “kritisk infrastruktur” kommit att bli allt viktigare.

3 december
Liksom gårdagens bolag (Sectra) är det här nyrapporterat och det har också ett brutet räkenskapsår som avslutas på valborgsmässoafton. Även det här bolaget ägnar sig en hel del åt IT och den senaste produkten är väldigt bra på bilder. Men det är egentligen hårdvara som bolaget associeras mest med. Knivigt nog tenderar folk att få en viss produkts namn på hjärnan, även om det inte är den största. Vilket är bolaget?
Bolag: Elekta

Många associerar Elekta med produkten med det spännande namnet “gammakniven” eller som den egentligen heter Leksell Gamma Knife. Den har fortfarande sin roll på marknaden, men numera är det linjäracceleratorer som är huvudprodukten. En av de nya och banbrytande produkterna är den så kallade “MR-linacen” Unity där man med god precision och detaljrikedom kan se tumören samtidigt som den bestrålas. Mjukvara har kommit att bli allt viktigare och förutom sådan som krävs för behandlingar (exempelvis dosplanering) är Elekta även en av de ledande leverantörerna av mjukvara som underlättar ett effektivt arbetsflöde hos cancerklinikerna.

4 december
Ett par kvarter från gårdagens huvudkontor (Elekta) finns ett annat bolag som inte bara ägnar sig åt IT i sjukvården, utan faktiskt är en direkt konkurrent till Elekta inom en av deras nischer. Trots att det här bolaget är väldigt bra på att planera har aktien fått känna på en rejäl dos av svaghet när även detta bolag tvingades vinstvarna inför sin rapport.
Bolag: Raysearch

Raysearch är främst inriktade på mjukvara för dosplanering av strålterapibehandlingar som utförs med hårdvara från exempelvis Elekta. Elekta erbjuder också mjukvara för strålterapi, men Raysearch har varit väldigt framgångsrika med sin nischstrategi. Till en början sålde de moduler till andra, men de har sedan flera år sin dedikerade programvara RayStation. Nu håller bolaget på att expandera till nya segment med RayCare som liksom Elektas motsvarighet tar ett helhetsgrepp kring klinikens arbetssätt.

5 december
När vi ändå avverkar strålterapibolagen tar vi med det här också. För att förklara det lite väl förenklat kan man väl säga att det här bolaget ser till att patientens tumör befinner sig i skottlinjen, RaySearch ser till att man siktar rätt och Elekta skjuter. Egentligen är ju allt lite mer komplicerat än så, men ändå… Vilket är det här Uppsala-bolaget?
Bolag: C-RAD

C-RAD har framför allt produkter för positionering av patienten inför och under strålbehandlingen. Med hjälp av laser mäts var patienten befinner sig och rörelser som beror på exempelvis andning följs med god precision, så strålbehandlingen kan anpassas till rörelserna. Idealet är att en stor dos levereras till tumören och inget till omkringliggande frisk vävnad. Genom att ha god kontroll på patientens position kan man ha effektiva dosplaner (mjukvara från exempelvis Raysearch och Elekta) som bestämmer hur linjäracceleratorerna (från Elekta eller konkurrenten Varian) ska leverera dosen.

6 december
Det här Uppsala-bolaget har nyligen fått en ny VD och nu letar de även efter en ny CFO. Just de här personerna har varit på sina poster väldigt länge, men bolaget har gott om personer som är vana vid separationer. De kan även med gott samvete skriva i sina CV:n att de är “analytiskt lagda”. Vilket är bolaget?
Bolag: Biotage

I våras meddelade Biotage att Torben Jørgensen som varit VD i 14 skulle lämna sin position och han är nu styrelseordförande. Efterträdaren Tomas Blomquist tillträdde som VD den 6 november. Den 1 oktober meddelade Kinnevik och Biotage att Erika Söderberg Johnson som varit CFO för Biotage under de senaste åtta åren sagt upp sig från Biotage och tar rollen som CFO för Kinnevik i vår. Fortfarande har ingen efterträdare offentliggjorts. Det där med separationer och “analytiskt lagda” syftar på att många av bolagets produkter används för att separera molekyler som en del av analys eller rening av exempelvis läkemedel.

7 december
Vi tar ett tredje Uppsala-bolag när vi ändå är i stan. Det här bolaget har formulerat en framgångsrik strategi. Deras kunder gillar egentligen andra produkter betydligt bättre. Problemet är att de tycker lite väl mycket om dem. Kommer du på vilket bolag det här är? Har du det på tungan? I så fall är det fel. Tabletten ska läggas under tungan.
Bolag: Orexo

Orexo omformulerar godkända läkemedel, bland annat för att optimera upptaget av substanserna. Huvudprodukten är Zubsolv som är en tablett baserad på buprenorfin och naloxon som snabbt tas upp i blodet när den placeras under tungan. Den ges som behandling till opioidmissbrukare för att minska abstinensbesvären. Den viktigaste marknaden är USA där situationen brukar beskrivas som en epidemi, men den säljs även utanför USA. Orexo får royalties från ett par andra produkter och det senaste stegen är mot digitala behandlingsterapier.

8 december
Det här bolagets produkter baseras på en gel som bolaget tagit fram. De injiceras under huden och sedan frisätts ett läkemedel under relativt lång tid, så man slipper ta det så ofta. Produkten som ligger längst fram konkurrerar med gårdagens bolags viktigaste produkt, men bolaget har en relativt bred pipeline. För ett par dagar sedan tog bolaget in SEK 300m för att finansiera en Fas III-studie inom ett helt annat område. Vilket är bolaget?
Bolag: Camurus

Camurus har produkter som injiceras under huden och där bildas en flytande kristallin gel. Det innehåller ett läkemedel som sedan frisätts under förhållandevis lång tid. Produkten Buvidal är ett läkemedel innehållandes buprenorifin som liksom Orexos produkt Zubsolv används för att behandla opioidberoende. Camurus utvecklar även produkter mot kronisk smärta och Akromegali. Den riktade emissionen på SEK 300m ska bland annat finansiera fas III-studier för behandling av neuroendokrina tumörer.

9 december
Dagens bolag är liksom gårdagens ett Lundabolag. Det bildades 1994 och har ägnat sig åt bildanalys, artificiell intelligens och liknande längre än de flesta känt till de begreppen. Enkelt uttryckt kan deras produkter diagnosticera patienter snabbare, billigare och mer reproducerbart än den traditionella manuella metoden.
Bolag: Cellavision

Cellavision bildades 1994 och sålde sitt första instrument 2001. Det är ett sorts mikroskop som analyserar bilder av blod på objektglas. Den digitala bildanalysen använder sig av artificiell intelligens och kan identifiera många sjukliga förändringar i blodet. Den traditionella metoden är att manuellt titta på objektglasen med hjälp av ett mikroskop, men Cellavisions teknologi har många fördelar.

10 december
Det här bolagets produkter utför ett av världens vanligaste diagnostiska tester och säljer produkter över hela världen. Bolaget är verksamt inom ett angränsande område som gårdagens och är faktiskt distributör för deras nya produkter som håller på att lanseras. De har haft lite strul med FDA, men det håller förhoppningsvis på att lösa sig. Nuvarande VD har sagt upp sig och efterträdaren tillträder under våren.
Bolag: Boule Diagnostics

Boule Diagnostics har framför allt produkter för blodcellsräkning, vilket är ett test som utförs cirka 3.5 miljarder gånger per år. Gårdagens bolag Cellavision är inriktat på steget efter (när cellräkningen indikerat något onormalt). Boule är en av flera distributörer av Cellavisions nya instrument DC-1. Bolaget fick ett varningsbrev från FDA i oktober 2018 och har sedan dess vidtagit kraftfulla åtgärder med kvalitetssystemet. Jesper Söderqvist som närmast kommer från Arcoma tillträder som VD i vår.

11 december
Gårdagens bolag analyserade blod. Dagens bolag har en läkemedelskandidat som gör att oönskade reaktioner i blodet undviks, trots att det egentligen borde bli världens liv. Man skulle kunna säga att molekylen klipper bort sådana kännetecken som gör att immunsystemet slår larm om att man hittat en inkräktare. Bolaget hade möte med FDA för tre veckor sedan och snart får även aktiemarknaden mer information om hur det gick.
Bolag: Hansa Biopharma

Hansa Biopharma har framför allt läkemedelskandidaten imlifidase som är ett enzym som klyver IgG-antikroppar. Det har potential att användas som behandling inom olika autoimmuna sjukdomar, men indikationen som är längs fram är inom transplantation. Om en patient har antikroppar mot det mottagna organet initieras en avstötningsreaktion. Genom att behandla med imlifidase inaktiveras antikropparna och därmed minskas risken för avstötning. Dessutom bör avstötningsreaktioner kunna hävas eller mildras. Bolaget hade ett möte med FDA den 20 november och protokollet från FDA förväntas “erhållas före december månads utgång”. Sedan åtminstone telefonkonferensen efter Q2-rapporten i somras har bolaget muntligt indikerat att FDA kommer kräva ytterligare studier, men de har inte varit lika tydliga i skrift. Frågan verkar mest vara hur studien ska utformas och om de får lämna in en ansökan innan den är slutförd.

12 december
Gårdagens bolags produkter skulle kunna användas för patienter som ska dra nytta av dagens bolags produkter. Tillväxten är i dubbel bemärkelse organisk. Utvecklingen görs med hjärta, men än så länge lever de inte på njurar. Till en början var tillväxten ganska sval, men nu blir den allt hetare. Eller mer korrekt: Kall respektive varm.
Bolag: Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion fokuserar på transplantationer och har produkter som används vid lungtransplantationer. Perfusionslösningen Perfadex är överlägsen marknadsledare och är sedan länge etablerad för lungtransplantationer. Bolaget har även kommit en bra bit på väg med Steen Solution där lungan hålls varm istället för att den kyls ned. Därav referenserna till “kall respektive varm”. Bland utvecklingsprojekten har hjärttransplantationer högst prioritet, men även lever och njurar finns i pipeline.

13 december
Det här bolagets produkter används bland annat inom intensivvård, operationer och läkemedelsindustri. Det är kanske inte så välkänt, men komponenter till en av produkterna som säljs av gårdagens bolags tillverkas faktiskt av dagens bolag. Båda bolagen har sina huvudkontor i Göteborg, men dagens bolag flyttade dit för drygt fem år sedan. Var det låg tidigare? Nja, då blir det alldeles för enkelt!
Bolag: Getinge

Getinge har de tre affärsområdena Acute Care Therapies, Life Science och Surgical Workflow. Referensen till Xvivo är perifer för båda bolagen, men delar till Xvivos XPS tillverkas av Getinge (Maquet). Och visst hade det varit alldeles för enkelt att berätta att bolagets huvudkontor tidigare låg i Getinge?

14 december
Dagens bolag fokuserar på produkter som används vid vård av äldre och sådana med nedsatt rörlighet. Några exempel är sängar, utrustning för att lyfta patienter och badkar. Precis som Xvivo Perfusion är en lyckad avknoppning från Vitrolife, så är dagens bolag en avknoppning från gårdagens. Huvudkontoret ligger i Malmö.
Bolag: Arjo

Arjo är en avknoppning från Getinge som nyligen passerat 2-årsdagen som självständigt börsnoterat bolag. Produkterna används av människor som har nedsatt rörlighet eller har åldersrelaterade sjukdomar som demens. De gör att både patienternas och personalens tillvaro förbättras. Patienterna blir mer självständiga, personalen får en bättre arbetsmiljö vilket leder till en kvalitetshöjning som gör att omvårdnaden blir både effektivare och värdigare.

15 december
Det här bolaget tillverkar produkter åt andra. Ibland kommer de in under tidig utvecklingsfas och andra gånger i ett senare skede. Det är ett recept för framgång och de har över 400 kunder och tjugo anläggningar i tio länder. Bolaget startades 1995 och kom till börsen 2014. Bolaget har inget med insekter att göra, men VD gillar flugor.
Bolag: Recipharm

Recipharm är en kontraktstillverkare av läkemedel eller som också kallas CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation). En del projekt kommer in under tidig utveckling och Recipharm kan syntetisera mindre mängder för pre-kliniskt bruk och något större batcher för kliniska studier. Men den huvudsakliga verksamheten är att tillverka läkemedel som säljs på marknaden. Bolagets VD Thomas Eldered är en av grundarna och han bär alltid föredömligt eleganta flugor.

16 december
Dagens bolag är liksom gårdagens en kontraktstillverkare. Medan gårdagens är inriktat på tillverkning av läkemedel ägnar sig dagens åt medtech. De tre affärsområdena fokuserar på Ortopedi, Dental respektive Life Science. Kunderna är globala jättar inom ortopedi och dental, men också välkända nordiska bolag som Novo Nordisk och Vitrolife. Bolagets huvudkontor ligger sedan några år i Göteborg.
Bolag: Elos Medtech

Både Elos Medtech och Recipharm är alltså kontraktstillverkare som gynnas av outsourcing-trender, men de tillverkar alltså medicintekniska produkter respektive läkemedel. De flesta av Elos kunder vill inte avslöja vem som tillverkar deras produkter, men Elos och Novo Nordisk har tidigare talat om deras långvariga samarbete där Elos tillverkar komponenter till Novo Nordisks insulinpennor. Elos tillverkar engångsprodukter av plast för Vitrolife där kraven på bland annat renhet är högt ställda.

17 december
Gårdagens bolag tillverkar produkter för bland annat ortopedi-bolag. Det här bolaget är också verksamt inom ortopedi, men på ett annat sätt. En del av de här medicintekniska produkterna innehåller läkemedel och de fyller verkligen ett hålrum på marknaden. Bolaget kom till börsen i juni 2017 och har sitt huvudkontor i Lund.
Bolag: Bonesupport

Bonesupport har produkter som fyller ut hålrum i ben. Det kan till exempel vara användbart efter trauma (skador till följd av olyckor), utbyte av höftledsproteser. Produkten injiceras, stelnar på plats och med tiden kan det ske en återväxt av naturlig benvävnad. De har även två varianter med olika antibiotika som minskar risken för infektion.

18 december
När vi ändå är inne på bolag inom ortopedi så har även dagens bolag verksamhet inom det området. I det här fallet handlar det snarare om behandling än produkter. Bolaget driver även andra typer av kliniker och de är specialiserade inom sina respektive områden för att leverera högkvalitativ vård på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget är inte globalt, men det har verksamhet i Förenade Arabemiraten.
Bolag: GHP

GHP har flera kliniker inom ortopedi och ett antal andra områden. En annan del av bolaget är ”Vårdsamverkan”, vilket är samarbeten med försäkringsbolag. Inom det tredje området ”International” driver GHP sjukhus i Förenade Arabemiraten och nu kör även ett i Kuwait igång. Det är alltså att ta i att kalla bolaget globalt, men namnet kommer från ”Global Health Partner”. Sedan ett antal år heter bolaget GHP Specialty Care.

19 december
Gårdagens bolag har specialistvård i Norden, men även sjukhus i Mellanöstern. Dagens bolag bedriver också vård, men de största marknaderna är Polen och Rumänien. Dessutom erbjuder bolaget olika diagnostiktjänster och inom det området är de viktigaste marknaderna Tyskland och Ukraina. Bolaget grundades 1995 och kom till börsen i maj 2017.
Bolag: Medicover

Medicover startades 1995 med ett antal kliniker i Polen och har sedan expanderat genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv på utvalda marknader. Samma dag som Medicover medverkade i den här kalendern meddelade bolaget att ägarandelen ökat till mer än 50% i den indiska verksamheten som bland annat består av 11 specialiserade sjukhus. Därmed kommer även den verksamheten konsolideras i koncernen.

20 december
Man kan hoppas att gårdagens sjukhusbolag använder sig av dagens bolags produkter. De minskar nämligen risken för att patienterna drabbas av vårdrelaterade infektioner som sjukhussjukan. Bland annat katetrars ytor beläggs med hela prispallen, fast med en betydligt ädlare bronsplats: Guld, silver och platina. Bolaget kom till börsen 2014.
Bolag: Medicover

Bactiguard belägger framför allt katetrar med en blandning av ädelmetaller som ger upphov till en lokal ström som gör att bakterier inte fastnar och växer vid ytan. Därmed minskar risken för infektioner, vilket är ett vanligt problem inom sjukvården. Sådana infektioner kräver ofta antibiotikabehandling och det är en orsak till att problemet med antibiotika resistens blivit allt större.

21 december
Det här bolaget har två affärsområden: Labtech och Medtech. Tillväxten har till största delen skett genom förvärv och bolaget har under året gått från att främst ha en nordisk bas till att även ha en stark plattform i Europa för fortsatt tillväxt. Det är kanske inte det första man tänker på, men ett av dotterbolagen är distributör av gårdagens bolags produkter i Sverige, Norge och Danmark.
Bolag: AddLife

AddLife har ett 40-tal dotterbolag inom de två affärsområdena som främst varit fokuserade på Norden. För cirka ett år sedan förvärvades det österrikiska bolaget Biomedica med verksamhet drygt ett dussintal länder i Centraleuropa. Gårdagens bolag Bactiguard har ett exklusivt försäljnings- och distributionsavtal med AddLifes dotterbolag Mediplast som först omfattade Sverige, Norge och Danmark och senare utökades till BeNeLux-länderna.

22 december
Dagens bolag delar in verksamheten i två segment där Barnhälsa är det större och Vuxenhälsa det mindre. Produkterna är baserade på mjölksyrabakterier och används framför allt för att förbättra maghälsan, men bolaget har även produkter för munhälsa. Bolaget fick en ny VD för drygt ett år sedan och en ny CFO har nyligen tillträtt.
Bolag: Biogaia

Biogaia har försäljning i cirka 100 länder och säljer färdiga produkter som droppar för spädbarn och tabletter för för vuxna. Bolaget säljer också sina mjölksyrakulturer till företag som använder dem i sina produkter. Isabelle Ducellier tillträdde som VD i november 2018 och Alexander Kotsinas tog över som CFO i november 2019.

23 december
Liksom gårdagens bolag gillar det här bolaget bakterier. Inom det ena segmentet (Consumer Healthcare) riktar sig bolaget till konsumenter. Dels med egna produkter och dels genom att sälja bakteriestammar till andra företag som använder dem i sina produkter. Inom det andra segmentet (Functional Food) utvecklas livsmedel med bolagets bakteriekulturer i samarbete med andra företag. Ett exempel för oss svenska konsumenter är de juicer och frukt- och bärdrycker som säljs under varumärket Proviva.
Bolag: Probi

Probis konsumentdel har störst intäkter och där används bolagets bakteriestammar i andras produkter. Typiska kunder är läkemedelsbolag och andra företag som är specialiserade på probiotika och egenvårdsprodukter. Försäljningen inom Functional Food är lägre, men marginalerna är högre. Samarbetet med Skånemejerier om Proviva är alltså ett sådant exempel.

24 december
Som tur är föddes Jesus av en jungfru
Annars hade Josef fått slåss med kung-fu
Men det som då krävde Herrens hand
Fixar dagens bolag på löpande band
Bolag: Vitrolife