Årets mest spännande tid!

Nu är vi inne i 2018, men bolagens resultat för 2017 har ännu inte lagts till handlingarna. Bolagen har just nu en bild av 2017 som är lite suddig i vissa detaljer, men om bara ett par dagar kommer den vara betydligt skarpare. Det innebär att det är högsäsong för vinstvarningar. Om ett par veckor inleds rapportsäsongen, men redan under den kommande veckan kommer professionella förvaltare träffa många bolag. Det är alltså mycket spännande tider just nu!

Bolagens bild av Q4 och 2017 klarnar nu

Ett typiskt bolag har så här en dryg vecka in på det nya året bra koll på vad försäljningen i Q4 blev. Resultatet från affärsområden, dotterbolag osv har rapporterats in, men olika typer av justeringar, allokeringar, periodiseringar osv gör att bolagets totala resultat fortfarande är lite osäkert.

Just Q4 brukar vara särskilt omständligt eftersom det även avslutar helåret. Det innebär att det är extra stor risk för nedskrivningar och periodiseringar av kostnader osv, särskilt som revisorerna lägger stor vikt vid att helåret ska ge en ”rättvisande bild”.

Högsäsong för vinstvarningar

Under den kommande veckan har de flesta bolag en tillräckligt god bild av kvartalet och året för att de ska börja dra slutsatser om hur det gick. Det innebär även att det är högsäsong för eventuella vinstvarningar, såväl positiva (bättre än väntat) som negativa (sämre än väntat).

Enkelt uttryckt rörde sig många aktier på förhoppningar i veckan som gick. I veckan som kommer kan det bli en del rörelser på grund av fakta. Man kan misstänka att styrelsernas benägenhet att vinstvarna är extra stor om aktien gått starkt samtidigt som rapporten ser ut att bli en besvikelse. Och omvänt för positiva vinstvarningar.

Det kan faktiskt även finnas ett visst informationsvärde när bolag inte vinstvarnar. Jag har följt bolag när marknaden varit orolig för en riktigt svag rapport. Om ett sådant bolag inte vinstvarnat inom den närmaste veckan eller så kan man anta att risken för en riktigt dålig rapport inte är så stor som man befarat. Därmed kan en utebliven vinstvarning faktiskt få en positiv effekt på aktiekursen inför rapporten.

Marknaden träffar bolagen

Traditionsenligt kommer många bolag och förvaltare under den kommande veckan deltaga i ”SEB Nordic Seminar” som hålls i Köpenhamn. Ledningarna presenterar sina bolag, men resultatet från Q3 är ju väldigt överspelat nu. Investerarna försöker som vanligt läsa in så mycket som möjligt om framtidsutsikterna.

Det som gör det extra intressant är att bolagen alltså har en ganska god bild av hur kvartalet/året föll ut. Nyansskillnader i budskap eller en något annorlunda betoning på risker/möjligheter kan påverka aktierna. Ibland kan det till och med vara kursdrivande att bolaget upprepar sitt tidigare budskap trots att konkurrenter haft problem, valutor rört sig eller vad det nu kan handla om.

De “viktigaste” förvaltarna brukar också ges möjlighet till en så kallad ”one-on-one”. Det kan till exempel innebära att en av bolagets större ägare som regelbundet kan ha träffat VD under flera år träffar vederbörande i enrum. Insiderinformation får ju inte förekomma, men det inträffar nog att de berör aspekter som inte är helt självklara för hela marknaden…

När så många investerare samlas utbyts också investeringsidéer dem emellan. Oavsett orsak är det inte ovanligt att det blir en del kursrörelser för de presenterande bolagen, även ingen ny information offentliggörs till hela marknaden.

Q4 särskilt spännande rapportsäsong

Sammanfattningsvis kommer bolagen bli betydligt klokare under de närmaste dagarna. Samtidigt har investerarna påbörjat ett nytt år och är extra mottagliga för nya investeringsidéer. Under de närmaste veckorna släpper analytiker sina previews med förväntningarna inför rapporterna och investerarna börjar positionera sig.

Det är också ett extra ”viktigt” kvartal. För många bolag är Q4 ett säsongsmässigt starkt kvartal med god lönsamhet, men det innebär också att avvikelser från förväntningarna kan bli betydande. Bolagen och dess styrelser följer upp utfallet för 2017 jämfört med förväntan och lägger grunden för att fastställa nya budgetar.

I samband med Q4-rapporten brukar också styrelsens förslag till utdelning offentliggöras. Det är också en naturlig tidpunkt att uppdatera bolagens finansiella mål, ta nya strategiska initiativ, genomföra förvärv med mera. Bolag som lämnar prognoser över vad de förväntar sig om helåret släpper ofta dem i Q4-rapporterna.

Rapportkalendern för Murgatas fokusbolag finns här. Där finns även länkar till respektive bolagssida.

Klicka här för att läsa gårdagens artikel om varför det är ett extra stort intresse kring hälsovårdssektorn just den här veckan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research