HomeBolagskommentarSectra: Rapportkommentar Q1 2018/19

Sectra: Rapportkommentar Q1 2018/19

Bred tillväxt och bra orderingång

Sectras försäljning växte med 15% och samtliga geografiska regioner och samtliga rörelsesegment bidrog till tillväxten. EBIT-marginalen försämrades till 15.1 (16.7) procent, men det viktiga området Imaging IT förbättrade sin marginal. Orderingången växte med 26% i Q1 och vi noterar att årstakten i orderingången återigen ligger hälsosamt över försäljningens årstakt.

Bra försäljning och stark orderingång

Försäljningen växte med 15.5% till 306.1 (265.1) SEKm i Q1. Justerat för positiva valutaeffekter var tillväxten 11.5%. Orderingången växte med 25.9% till 286.5 (227.6) SEKm. Sectra har ett brutet räkenskapsår som börjar i maj och det första kvartalet brukar vara säsongsmässigt svagt.

Kvartalsvariationer gör att man bör vara försiktig med att dra slutsatser vid jämförelser med motsvarande kvartal föregående år. Vi föredrar att fokusera på årstakten (R12) och då framträder en anmärkningsvärt stabil ökning av försäljningen under de senaste åren. För ett år sedan var orderingången och försäljningen på ungefär samma nivå. Det är positivt att orderingången ökat mer än försäljningen under det senaste året.

Källa: Sectra

Rörelseresultatet i Q1 blev 46.3 (44.3), vilket motsvarar en EBIT-marginal på 15.1 (16.7) procent. Det största området Imaging IT förbättrade sig jämfört med förra året. Secure Communications var liksom förra året nära break-even.


Affärsområden

Imaging IT Solutions

Källa: Sectra

Imaging IT Solutions växte försäljningen med 8.4% till 253.4 (233.8) SEKm. Rörelseresultatet förbättrades till 48.4 (39.0) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 19.1 (16.7) procent.

Källa: Sectra

Secure Communications

Källa: Sectra

Secure Communications förbättrade försäljningen med 13.0% till 32.1 (28.4) SEKm. EBIT försämrades marginellt till -0.1 (0.2) SEKm i Q1.

Källa: Sectra

Business Innovation

Källa: Sectra

Inom Business Innovation växte försäljningen med 2.7% till 11.5 (11.2) SEKm. EBIT försämrades till -4.0 (-2.0) SEKm.

Källa: Sectra

Customer Finance: Fortsatt förbättring

Källa: Sectra

Försäljningen inom Customer Finance är framför allt relaterad till finansiering av större driftavtal med sjukvårdskunder, i synnerhet i Storbritannien. Omsättningen växte med 6.9% till 36.3 (34.1) SEKm och rörelseresultatet kom in på 0.9 (0.7) SEKm.

Källa: Sectra

Försäljning per geografisk region

Källa: Sectra

Försäljningstillväxten drevs av stark utveckling och geografiska regioner växte jämfört med samma period förra året. De två största marknaderna Sverige och USA växte med 10.5% respektive 17.3%. Storbritannien ökade med 10% och Nederländerna med hela 22.9%. Övriga Europa växte med 15.2%. Övriga världen växte med 47.9%, men från en låg nivå.

Betraktar vi årstakten (R12 enligt nedan) är de största marknaderna Sverige och USA viktiga för den totala tillväxten, men det är värt att notera att försäljningens årstakt förbättras på samtliga marknader.

Källa: Sectra

Övrigt

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Sectra. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Sectra finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
488FollowersFollow
4,742FollowersFollow
392SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick