HomeBolagskommentarSectra: Rapportkommentar Q2 2017/18

Sectra: Rapportkommentar Q2 2017/18

God tillväxt och stark orderingång

Sectras försäljning växte med 14% i Q2 och EBIT-marginalen expanderade till 19.1 (16.8) procent. Orderingången växte med över 40%, men man bör komma ihåg att kvartalsvariationerna kan vara betydande.

15% tillväxt men oförändrad orderingång

Den totala försäljningen i Q2 ökade med 13.8% (16.9% i lokala valutor) till 313.4 (275.4) MSEK. Orderingången växte med imponerande 42.5% till 426.8 (299.6) MSEK. Den starka orderingången förklaras bland annat av stora, fleråriga kontrakt med kunder i USA och Nederländerna.

Källa: Sectra

Rörelseresultatet i Q2 var 59.8 (46.4) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 19.1 (16.8) procent. Värt att notera är att det största området, Imaging IT, minskar såväl EBIT som EBIT-marginal. Resultatförbättringen förklaras framför allt av koncernelimineringar.

Affärsområden

Imaging IT Solutions: Engångseffekt sänkte EBIT

Källa: Sectra

Imaging IT Solutions växte försäljningen med 5.9% till 250.9 (236.9) MSEK. Rörelseresultatet försämrades till 48.0 (53.9) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 19.1 (22.8) procent.

Omsättning och resultat påverkades negativt av en kontraktsjustering på 8.0 MSEK i Storbritannien. Justerar man för den effekten skulle resultatet förbättrats och EBIT-marginalen uppgå till 21.6%.

Källa: Sectra

Secure Communications: Stark försäljningsökning

Källa: Sectra

Secure Communications förbättrade försäljningen med 57.4% till 35.1 (22.3) MSEK i Q2.

Rörelseresultatet försämrades till 0.2 (1.0) MSEK, vilket förklaras av satsningarna på kritisk infrastruktur och geografisk expansion.

Källa: Sectra

Business Innovation: Svagt kvartal

Källa: Sectra

Business Innovation minskade försäljningen med -10.7% till 15.1 (16.9) MSEK. EBIT minskade till -0.7 (+2.4) MSEK.

Källa: Sectra

Customer Finance: Fortsatt förbättring

Källa: Sectra

Försäljningen inom Customer Finance är framför allt relaterad till finansiering av större driftavtal med sjukvårdskunder och omsättningen i Q2 ökade till 34.5 (28.4) MSEK. EBIT var oförändrad på 1.0 (1.0) MSEK i Q2.

Källa: Sectra

Försäljning per geografisk region

Samtliga regioner utom “Övriga Europa” växte jämfört med Q2 förra året. Sverige, USA, Storbritannien och Nederländerna växte med 19-25%. Övriga Europa minskade med 10%. Övriga världen, som är den minsta regionen växte med 7%.

Källa: Sectra

Övrigt

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Sectra. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Sectra finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick