HomeBolagskommentarSectra: Rapportkommentar Q3 2018/19

Sectra: Rapportkommentar Q3 2018/19

Sectra: God utveckling för största området i Q3

Sectras försäljning växte med 9% i lokala valutor i Q3 och den rapporterade orderingången ökade med 16%. EBIT förbättrades till 56 (51) SEKm, medan EBIT-marginalen försämrades något till 16.3 (17.1) procent. Det största området Medical IT Solutions växte starkt och expanderade marginalerna. Geografiskt växte den största marknaden USA med imponerande 31% i kvartalet.

God tillväxt men något lägre EBIT-marginal

Försäljningen växte med 13.8% till 341.6 (300.1) SEKm i Q3, vilket motsvarar 9.0% tillväxt i lokala valutor. Orderingången ökade med 15.6% till 390.7 (337.9) SEKm.

Även om kvartalsvariationerna kan vara betydande är det en imponerande stabil ökningstakt i försäljningens årstakt (R12 enligt nedan).

Slagigheten är större för orderingången eftersom större ordrar med lång leveranstid påverkar enskilda kvartal mer än försäljningen som är mer jämnt fördelad över tid. Därför bör man vara försiktigt med att dra slutsatser från relationen mellan orderingång och försäljning. Särskilt i de lite kortare perspektiven.

Sectra Q3 2018/19 orders
Källa: Sectra

Rörelseresultatet i Q3 blev 55.7 (51.3) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 16.3 (17.1) procent.


Affärsområden

Imaging IT Solutions

Sectra Q3 2018/19 Imaging IT
Källa: Sectra

Imaging IT Solutions växte försäljningen med 16.0% till 272.4 (234.9) SEKm i Q3. Rörelseresultatet förbättrades till 49.6 (39.4) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 18.2 (16.8) procent. Vid telefonkonferensen lyfte bolaget framför allt fram USA som en marknad med god utveckling. Återigen har Sectra placerat sig i toppen av kundnöjdhetsmätningen KLAS, vilket är en viktig framgångsfaktor i USA.

Sectra Q3 2018/19 Imaging IT
Källa: Sectra

Secure Communications

Sectra Q3 2018/19 secure communications
Källa: Sectra

Secure Communications förbättrade försäljningen med 7.5% till 41.4 (38.5) SEKm. EBIT var oförändrat på 2.5 (2.5) SEKm, vilket innebär att EBIT-marginalen minskade till 6.0 (6.5) procent. Inom Critical Infrastructure fokuserar Sectra på energisektorn och strategin är att befästa sin situation i Sverige.

Sectra Q3 2018/19 secure communications
Källa: Sectra

Business Innovation

Sectra Q3 2018/19 innovation
Källa: Sectra

Inom Business Innovation växte försäljningen med 12.1% till 19.5 (17.4) SEKm. EBIT minskade till 1.0 (2.7) SEKm. Inom Ortopedi och Medicins utbildning pågår just nu ett skifte av produktgenerationer, vilket påverkar såväl intäkter som kostnader i negativ riktning.

Sectra Q3 2018/19 innovation
Källa: Sectra

Customer Finance

Sectra Q3 2018/19 customer finance
Källa: Sectra

Försäljningen inom Customer Finance är framför allt relaterad till finansiering av större driftavtal med sjukvårdskunder, i synnerhet i Storbritannien. Omsättningen minskade med 12.4% till 31.2 (35.6) SEKm, men EBIT förbättrades marginellt till 0.9 (0.6) SEK.

Sectra Q3 2018/19 customer finance
Källa: Sectra

Försäljning per geografisk region

Sectra Q3 2018/19 geographic mix
Källa: Sectra

Sverige minskade med 10.9% och Storbritannien backade 3.7% jämfört med Q3 föregående år. Övriga geografiska regioner ökade. Försäljningen i den största marknaden USA växte med 31.4% och Nederländerna med hela 67.8%.

Betraktar vi årstakten (R12 enligt nedan) närmar sig USA och Övriga Europa försäljningen i Sverige. Tillväxten i Storbritannien har avstannat medan Nederländerna och Övriga världen har en hög tillväxt från nivåer som fortfarande är relativt låga.

Sectra Q3 2018/19 geographic mix
Källa: Sectra

Övrigt

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Sectra. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Sectra finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
488FollowersFollow
4,742FollowersFollow
392SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick