Årsredovisningar

Årsredovisningar är en guldgruva!

Intressanta eller avskräckande?

En del slänger sig över årsredovisningar med stort intresse och en del tycker att bara ordet avskräcker. Visst finns det komplicerade och detaljerade saker i årsredovisningar, men i grunden är syftet med årsredovisningar är att på ett så enkelt sätt som möjligt berätta om bolaget, hur det har gått och vad bolaget vill åstadkomma i framtiden.

Väldigt få begriper eller är intresserade av allt, men den som är intresserad av ett bolag kommer garanterat hitta mycket intressant!

Klicka på årsredovisningarna här nere för att bilda dig en egen uppfattning!

Läs till exempel VD-ordet i flera för att se vilka som verkar mest intressanta.

Eller varför inte försöka gå igenom en hel årsredovisning?

Vad innehåller årsredovisningar?

Bolagen lägger ofta ner väldigt mycket jobb på årsredovisningarna för att aktieägare och andra ska kunna förstå bolaget.

VD-ordet förklarar hur det har gått och varför, vilka satsningar som görs inför framtiden och annat som kan tänkas vara intressant och relevant. Det är ganska vanligt att det talas mer om möjligheter än risker, så det är viktigt att den som läser gör det med kritiska ögon.

Sedan följer en beskrivning av bolaget, till exempel olika affärsområden, viktiga produkter, hur det går i olika geografiska regioner och annat som kan tänkas vara intressant.

Miljö- och hållbarhetsaspekter och liknande aspekter har blivit allt viktigare under senare år.

Redovisning av “siffrorna”

Den sifferfokuserade delen av årsredovisningen innehåller:
Resultaträkning (Intäkter minus kostnader)
Balansräkning (Tillgångar, skulder och eget kapital i slutet av året)
Kassaflödesanalys (Vilka aktiviteter som pengar har flödat till och från)

För att analysera bolaget på djupet behöver man alla tre delarna eftersom de hänger ihop. Den som inte är van vid att förstå resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser har svårt att se sambandet mellan dem och när man sedan gör känns det till en början överväldigande.

Som tur är kommer man långt bara genom att titta översiktligt på resultaträkningen och några av de viktigaste punkterna i balansräkning och kassaflöde!

Årsredovisningar från Murgatas fokusbolag

Årsredovisning

Elos Medtech

Årsredovisning 2018

Se bolagssidan!
Elos Medtech årsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2018

Se bolagssidan!
Elos Medtech Hållbarhetsredovisning 2018

Vitrolife

Se bolagssidan!
Vitrolife årsredovisning 2018

Xvivo Perfusion

Se bolagssidan!
Xvivo Perfusion årsredovisning 2018

Boule Diagnostics

Se bolagssidan!
Boule Diagnostics årsredovisning 2018

RaySearch

Se bolagssidan!
Raysearch årsredovisning 2018

Medicover

Se bolagssidan!

Medicover årsredovisning 2018

GHP Specialty Care

Se bolagssidan!
GHP årsredovisning 2018

Bonesupport

Se bolagssidan!
Bonesupport årsredovisning 2018

Bactiguard

Se bolagssidan!
Bactiguard årsredovisning 2018

Recipharm

Se bolagssidan!
Recipharm årsredovisning 2018

Hansa Biopharma

Se bolagssidan!
Hansa årsredovisning 2018

Cellavision

Se bolagssidan!
Cellavision årsredovisning 2018