HomeBolagskommentarBiotage: Rapportkommentar Q4 2020

Biotage: Rapportkommentar Q4 2020

Biotage växte och expanderade marginaler i Q4

Biotage växte organiskt med 10% i Q4, vilket justerat för negativa valutaeffekter motsvarade 3.3%. EBIT-marginalen expanderade till hela 20.0 (13.1) procent trots att bruttomarginalen påverkades negativt av mixeffekter. Styrelsen föreslår utdelning på 1.50 (0.00) SEK per aktie.

Biotage växte försäljningen med 3.3% i Q4 till 298.1 (288.6) SEKm, vilket motsvarade 10.0% organisk tillväxt justerat för negativa valutaeffekter.

Biotage Q4 2020: Total försäljning och tillväxt
Källa: Biotage och Murgata Equity Research

Både Q2 och Q3 hade en betydande påverkan från pandemin, så det är positivt att Q4 blev ett rekordkvartal trots motvinden från valutor. Q3 är förvisso även i vanliga fall ett säsongsmässigt svagare kvartal, men alla geografiska regioner och produktområden förbättrades sekventiellt.

Vår fundering är hur mycket av återhämtningen som beror på att marknaden har normaliserats och hur mycket som beror på ett uppdämt behov från de svaga kvartalen Q2 och Q3. Det är något som även bolaget har svårt att veta och framför allt är det förmodligen inte en homogen bild.


Tillväxt men lägre EBIT-marginal

Bruttomarginalen i Q4 minskade till 59.9 (62.0) procent. Bolaget förklarar det med en ogynnsam produktmix (högre andel produkter med lägre bruttomarginal), geografisk mix (högre försäljning från marknader med lägre bruttomarginal) och även en högre garantiavsättning jämfört med föregående nivå (av skäl som inte framgår av rapporten).

EBIT förbättrades till 59.6 (37.9) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 20.0 (13.1) procent. Tittar vi på årstakten (figuren nedan) och därmed även helåret kom EBIT-marginalen oförändrat på 18.9 (18.9) procent trots att framför allt Q2 var svagt (9.6%).

EBIT-marginalmålet på 20% (räknat som genomsnittet under en treårsperiod) förefaller ligga inom räckhåll när marknaderna normaliseras.

Biotage Q4 2020: EBIT och EBIT-marginal
Källa: Biotage och Murgata Equity Research

Försäljning

Försäljning per produktområde

Organisk kemi är det största produktområdet och det växte med hela 20.3% i Q4. Amerika och APAC växte med 33.9% respektive 22.6% (4.0% i EMEA). Bolaget uppger att samtliga geografiska områden utom Japan växte.

Analytisk kemi minskade försäljningen med 7.6% i Q4. EMEA var den enda regionen som växte (2.6%), medan Amerika och APAC minskade med 11.8% respektive 9.5%. Försäljningen är bland annat beroende av patientprover och eftersom antalet normala sjukhusbesök och undersökningar är lägre än normalt under pandemin har det en negativ inverkan för försäljningen inom det här produktområdet. I VD-ordet uppges att bolaget såg gradvis ökande aktivitetsnivåer under kvartalet, vilket “förhoppningsvis kan indikera ett trendbrott”.

Scale-Up (tidigare kallat “Industriella produkter”) minskade med 16.2% jämfört med föregående år. Försäljningen har stora kvartalsvariationer. Amerika var påtagligt svagt, medan EMEA hade ett rekordkvartal. Svagheten i Amerika berodde på lägre försäljning relaterad till cannabidiol (CBD) i USA. Satsningar på kunder inom vaccintillverkning hade en positiv inverkan.

Biomolecules är ett nytt område sedan Q1 2019. Det påverkades negativ av förre möjligheter till kundbesök, vilket är viktigt i det här tidiga skedet. Biotage planerar för att lansera ett automatiserad plasmidreningssystem under första halvåret 2021.

Biotage Q4 2020: Försäljning per produktområde
Källa: Biotage och Murgata Equity Research

Försäljning per geografisk region

Amerika minskade med 5.4% trots den starka utvecklingen inom Organisk kemi, men övriga tre produktområden hade lägre försäljning jämfört med Q4 föregående år.

EMEA växte med 9.7% och där växte alla produktområden utom Biomolecules som har låg och fluktuerande försäljning.

APAC växte med 10.9% i Q4 och här var det organisk kemi som lyfte försäljningen. Det är också det överlägset största produktområdet i regionen. Analytisk kemi och Scale-Up minskade försäljningen med mindre än SEK 2m vardera och minskningen i Biomolekules var obetydligt.

Biotage Q4 2020: Försäljning per geografisk region
Källa: Biotage och Murgata Equity Research

Övrigt

Styrelsen föreslår utdelning på SEK 1.50 (0.00) per aktie.

Biotage investerar i produktionsenheten i Cardiff i Storbritannien och planerar att den första delen av utbyggnaden ska stå klar i sommar.

Biotage har en nettokassa på SEK 157m.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biotage. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biotage finns på bolagssidan.


Mer läsning hos Murgata

Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER). Rapportkommentarer släpps inte på LinkedIn, men följ oss gärna där (länk här).

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
398SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick