Sectra: Rapportkommentar Q4 2017/18

Stark orderingång och resultatförbättringar

Sectras försäljning växte med 14% och EBIT-marginalen expanderade till 18.9 (17.5) procent i Q4. Orderingången växte med 43% i det säsongsmässigt starka kvartalet, men man bör komma ihåg att orderingången var ovanligt svag i förra årets Q4. Det största området Imaging IT hade något sämre marginaler än förra året, men den stora drivkraften i resultatförbättringen att Secure Communication och Business Innovation vände förluster till attraktiva marginaler.

Bra försäljning och stark orderingång

Den totala försäljningen i Q4 ökade med 13.8% (13.9% i lokala valutor) till 387,9 (340.8) SEKm. Orderingången växte med imponerande 43.1% till 500.3 (349.6) SEKm. Man bör vara medveten om att såväl försäljning som orderingång har betydande kvartalsvariationer och att Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal för Sectra.

Tittar vi på årstakten (R12) är dock försäljningen anmärkningsvärt stabil och ligger nu på dryg SEK 1.2bn. Ett bolag i tillväxt bör över tid ha högre orderingång än försäljning och det är därför positivt att årstakten i orderingången nu återigen ligger markant högre än försäljningen. För ett år sedan var de i stort sett på samma nivå. Svagheten för ett år sedan förklarar också de höga tillväxttalen i ordertillväxten i Q4.

Källa: Sectra

Rörelseresultatet i Q4 var 239.1 (200.1) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 18.9 (17.5) procent. Imaging IT som är det största området hade nästan oförändrad EBIT trots högre försäljning. Därmed bidrog affärsområdet till en lägre EBIT-marginal. De stora drivkrafterna bakom förbättringen av såväl EBIT som EBIT-marginaler är Secure Communications och Business Innovation som båda vänt upp från förluster till attraktiva marginaler.


Affärsområden

Imaging IT Solutions

Källa: Sectra

Imaging IT Solutions växte försäljningen med 9.4% till 312.7 (285.8) SEKm. Rörelseresultatet var nästan oförändrat på 92.8 (92.8) SEKm, vilket medförde en något lägre EBIT-marginal på 29.7 (32.4) procent.

Källa: Sectra

Secure Communications

Källa: Sectra

Secure Communications förbättrade försäljningen med 21.4% till 40.9 (33.7) SEKm i Q4. Rörelseresultatet förbättrades till 4.1 (-1.6) SEKm, vilket motsvarar 10.0% i Q4. Bolaget uppger att det framför allt är produktområdet säker kommunikation (exempelvis avlyssningssäkra telefoner) som förklarar försäljningsökningen. Samtidigt fortsätter satsningarna inom kritisk infrastruktur och bolaget satsar också på att stärka erbjudandet inom säker kommunikation.

Källa: Sectra

Business Innovation

Källa: Sectra

Inom Business Innovation växte försäljningen med 75.0% till 26.6 (15.2) SEKm samtidigt som EBIT vände till positivt resultat på 7.0 (-2.7) SEKm.

Både Ortopedi och Medicinsk utbildning utvecklade sig väl och Sectra uppger att båda områdena genomgår ett generationsskifte. En tolkning är att det hållit nere försäljningen, men att det nu börjar ta fart. Samtidigt skulle det starka kvartalet till en del kunna vara en effekt av säsongsmässigt styrka i Q4.

Källa: Sectra

Customer Finance: Fortsatt förbättring

Källa: Sectra

Försäljningen inom Customer Finance är framför allt relaterad till finansiering av större driftavtal med sjukvårdskunder, i synnerhet i Storbritannien. Omsättningen växte med 29.8% till 40.1 (30.9) SEKm i Q4 och rörelseresultatet fördubblades i till 2.6 (1.3) SEKm.

Källa: Sectra

Försäljning per geografisk region

Källa: Sectra

Försäljningstillväxten drevs av stark utveckling på flera marknader. De två största marknaderna Sverige och USA växte med 14% respektive 23%. Nederländerna växte med 44%, medan Storbritannien minskade något med 2%. Övriga Europa är också en viktig del av försäljningen, men den minskade med 5% jämfört med föregående år. Övriga världen är ett relativt litet område för Sectra, men uppvisade en rekordförsäljning på 28.1 (16.2) SEKm.

Betraktar vi årstakten (R12 enligt nedan) är det helt klart Sverige och USA som drivit den goda försäljningsutvecklingen under senare tid.

Källa: Sectra

Övrigt

Styrelsen föreslår ett inlösenförfarande för att föra över SEK 4.50 per aktie till aktieägarna, vilket är jämförbart med utdelning av samma belopp. Det är samma upplägg som Sectra haft under flera år.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Sectra. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Sectra finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.