SyntheticMR: God tillväxt i Q2 men lägre än föregående kvartal

God tillväxt men lägre än föregående kvartal

SyntheticMRs växte försäljningen med 58% i Q2, men den absoluta nivån var betydligt lägre än de två föregående kvartalen. Resultatet höll sig på den positiva sidan.

Försäljningstillväxt men sekventiell nedgång

Försäljningen i Q2 växte med 58% till 5.7 (3.8) MSEK. Det var betydligt lägre än de två föregående kvartalen då försäljningen legat på drygt 9 MSEK.

Försäljning
Källa: SyntheticMR

Bolaget skriver i rapporten att försäljningsökningen liksom tidigare främst beror på ökat antal sålda licenser på MAGiC via GE Healthcare. Den sekventiella nedgången förklaras inte i detalj, men det tenderar att vara stora kvartalsvariationer för den här typen av försäljning. VD skriver i rapporten: “Våra försäljningssiffror varierar beroende på när i tiden GE levererar nya MR-system och uppgraderingar. Vi ser fortsatt positivt på försäljningsutvecklingen av MAGiC och vårt samarbete med GE för att etablera MAGiC på den globala marknaden.”

Expansionen av EBIT-marginalen tog paus

EBIT i Q2 var relativt oförändrat på 0.0 (-0.4) eftersom kostnadsökningarna kompenserats av högre försäljning. Med tanke på kvartalsvariationerna föredrar vi att betrakta utvecklingen i årstakt.

EBIT
Källa: SyntheticMR

Kostnaderna har gradvis ökat, men försäljningen har förbättrats snabbare. Det innebär att SyntheticMR nu vuxit sig till lönsamhet. Trots det förhållandevis svaga kvartalet i Q2 är årstakten på EBIT-marginalen 30%.

Kostnaderna är till stor del fasta och det innebär att lönsamheten har en betydande hävstång. Givetvis fungerar den åt båda hållen. Det har drivit lönsamhetsförbättringarna under de senaste åren, men innebar även att EBIT i Q2 kom in nära noll.

Samarbeten och utveckling

GE Healthcare

Samarbetet med GE Healthcare tycks framskrida på ett bra sätt, även om den svaga försäljningen i Q2 jämfört med de två senaste kvartalen väcker frågetecken. Vi lutar åt att det är normala kvartalsvariationer utan någon större dramatik.

Siemens Healthineers och Philips

Försäljningen från samarbetet med Siemens Healthineers är än så länge begränsad. SyntheticMR skriver att de betraktas som en viktig partner inom Siemens “digitala ekosystem” och att parterna tecknat ett tilläggsavtal kring det efter kvartalets slut. Intäkterna väntas dröja till 2018 då ekosystemet kommer lanseras.

GE Healthcare har ett större ansvar för försäljningen än Siemens som Philips. SyntheticMR håller på att bygga relationer med Siemens och Philips lokala sälj- och marknadsföringsorganisationer för att på så sätt bearbeta marknaden. Sådant kräver resurser och tar tid.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av SyntheticMR. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.