Cellavision: Rapportkommentar Q2 2017

Cellavision växte starkt även i Q2

Cellavision ökade försäljningen med 20% i Q2, vilket motsvarade 16% organisk tillväxt i lokala valutor. Samtidigt expanderade EBIT-marginalen till 31 (29) procent i Q2. Nya produkter kommer introduceras under 2018. Vi har ingen officiell syn på aktien.

Cellavision ökade försäljningen i Q2 med 19.7% till 78.7 (65.7) MSEK. Det motsvarade en organisk tillväxt i lokala valutor på 16%.

Cellavision 2Q17 sales
Källa: Cellavision

Försäljning av kapitalvaror tenderar att vara slagig och man bör därför inte övertolka betydelsen av enskilda kvartal. Med anledning av det starka första halvåret, framför allt Q1, påminde VD i rapporten om variationerna. Vid telefonkonferensen bekräftade han att de inte har någon större visibilitet inför Q3. De brukar poängtera det och de har inga särskilda förväntningar inför just Q3.

Marginaler

Cellavision 2Q17 bruttomarginal
Källa: Cellavision

Bruttomarginalen i Q2 höll sig relativt oförändrad på 72.0 (72.1) procent. Marginalen påverkas av aspekter som lägre komponentpris, valutaeffekter, produktmix och geografisk mix. Nettoeffekten är att bruttomarginalen legat förhållandevis oförändrad under de senaste två åren.

Cellavision 2Q17 EBIT-marginal
Källa: Cellavision

Den operationella hävstången i Cellavisions affärsmodell innebär att variationen i försäljning för relativt stor inverkan på lönsamheten. EBIT i Q2 förbättrades till 24.6 (19.1) MSEK, vilket motsvarar en expansion av EBIT-marginalen till 31.3 (29.1) procent.

Försäljning per region

Cellavision 2Q17 Americas
Källa: Cellavision

Försäljningen i Americas förbättrades med 30.4% till 41.2 (31.6) MSEK under Q1. Det föregående kvartalet (Q1) var ovanligt starkt, men det tycks inte ha berott på att ojämn fördelning mellan kvartalen.

 

 

Cellavision 2Q17 EMEA
Källa: Cellavision

EMEA växte med 34% till 25.1 (18.8) MSEK. Det finns en hel del kvartalsvariationer som hade en negativ inverkan på tillväxten i Q1 och en positiv i Q2. Jämförelsetalet förefaller vara väldigt enkelt inför Q3. Årstakten (R12) har legat nära 80 MSEK per år i två år.

 

 

Cellavision 2Q17 APAC
Källa: Cellavision

Försäljningen i APAC minskade till 12.4 (15.3) MSEK, men det är betydande kvartalsvariationer som gör att man inte bör övertolka enskilda kvartal. Årstakten (R12) har kommit upp under det senaste året. Blickar vi framåt förväntar sig bolaget att regionen förbättras betydligt från dagens relativt låga nivå.

 

Utveckling

Projektet DM verkar fortskrida enligt plan och produkten väntas lanseras under 2018. Den är betydligt billigare än bolagets nuvarande produkter och vänder sig till mellanstora labb som av kostnadsskäl inte är beredda att investera i de nuvarande produkterna.

Cellavision har under Q2 lämnat in en 510(k)-ansökan till FDA för Advanced RBC Application. Det är en mjukvara som finns på många andra marknader. Bolaget hoppas att det kommer leda till något högre försäljningspris till nya kunder och merförsäljning till existerande kunder. Eftersom det är mjukvara kommer marginalerna vara höga.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Cellavision. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Cellavision finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.