Elos Medtech: Preview Q3 2018

Elos Medtech: Inför Q3 2018 + bolagsbesök

Förväntningar på Q3-rapporten

Elos släpper sin Q3-rapport torsdagen den 25 oktober.

Vi räknar med försäljning på SEK 148.7m (132.5m), vilket motsvarar 12.2% tillväxt (6.9% i lokala valutor). Q3 brukar vara säsongsmässigt svagt på grund av semestrar och en generellt lägre marknadsaktivitet även hos kunderna under sommaren.

Det finns osäkra faktorer och avvikelsernas betydelse beror på inom vilka områden de ligger. Ett exempel är Hearing Device & Vibration som hade väldigt stark försäljning i Q2. Det skulle kunna innebära att styrkan skedde på bekostnad av Q3 (=försäljningen blir låg) eller att den starka utvecklingen fortsätter (=försäljningen överträffar våra förväntningar).

Vi räknar med en bruttomarginal på 27.4 (26.7) procent. Nivån varierar mellan kvartalen, men ökat kapacitetsutnyttjande är en viktig faktor för bruttomarginalen. Man bör även poängtera att den svaga marginalen i Q2 (25.7%) tyngdes av engångskostnader som bland annat påverkade kostnader för sålda varor (som alltså påverkade den rapporterade bruttomarginalen negativt).

Vi räknar med EBIT på SEK 5.2m (9.3m) i Q3, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 5.6 (7.0) procent. Det har skett en del omallokeringar till admin-raden i resultaträkningen, men vi räknar också med högre aktivitet inom marknad och utveckling.

Bolagsbesök stärkte vår positiva syn

Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i SkaraI slutet av september besökte Murgata två viktiga fabriker. Den första var Elos Medtech Timmersdala. Sam Svännel tillträdde som platschef i maj och har påbörjat ett ambitiöst förändringsarbete som väntas förbättra arbetssätten på ett flertal sätt. Ett stärkt erbjudande och förbättrad lönsamhet för Timmersdala är viktiga faktorer för att lyfta hela koncernens lönsamhet.

Den andra fabriken som besöktes var Elos Medtech Microplast i Skara. Platschef är Mathias Andersson som varit anställd sedan 2012. Försäljningsmässigt är det den minsta produktionsenheten av koncernens fem, men den har i särklass högst marginaler. Verksamheten skiljer sig också en hel del från övriga fabriker eftersom det är den enda som formsprutar produkter av plast (övriga ägnar sig främst åt bearbetning av metallprodukter). Kraven på produkterna och därmed även processerna är generellt mycket höga. Microplast har en hög grad av automatisering och det är en av flera nyckelfaktorer bakom de goda marginalerna.

Sammantaget var det mycket intressant att höra mer detaljer om verksamheterna, strategierna och vad de fokuserar på nu. Vår redan positiva syn på verksamheternas utveckling under de kommande åren har bekräftats ytterligare och i vissa avseenden även stärkts. Besöket föranledde inga estimatförändringar inför Q3-rapporten.

Vår syn på aktien inför rapporten

Vi tog upp bevakning av Elos Medtech den 21 juni och satte vårt motiverade värde till SEK 100 per aktie. De förändringarna vi gjorde efter Q2-rapporten tog i stora delar ut varandra och vi behöll vårt motiverade värde på SEK 100 per aktie.

Det är dock en betydande rabatt till vårt DCF-värde (SEK 117 i den senaste analysen), Elos historiska multiplar och de svenska jämförelsebolag vi anser är relevanta.

Trots återhållsam värdering är det 64% uppsida från fredagens stängningskurs till vårt motiverade värde SEK 100 per aktie. I den senaste tidens marknadsturbulens är det fler aktier än Elos som har haft en svag utveckling. Vi anser dock att Elos är så pass attraktivt värderad att marknaden implicit prisar in ett orimligt svagt scenario.

Likviditeten i aktien är tunn och det krävs inte mycket volym för att flytta aktiekursen. Vår tolkning är att de lite ägarna som är väl insatta i bolaget inte är beredda att sälja på de här nivåerna. Samtidigt finns det inte heller tillräcklig likviditet för större förvaltare eller ens privatpersoner att köpa relevanta poster utan att påverka kursen i alltför hög utsträckning

Läs mer om våra aktuella estimat i vår senaste analys (klicka här) och mer beskrivningar av bolaget finns i vår initiering (klicka här).

Du hittar även mer information om Elos Medtech på bolagssidan.

Läs mer om rapportperioden här!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.