Elos Medtech: Preview Q2 2018

Elos Medtech: Inför Q2 2018

Förväntningar på Q2-rapporten

Elos släpper sin Q2-rapport imorgon (torsdag 19 juli). Vi räknar med att det blir en bra rapport med total försäljning på 168.5 (155.6) SEKm, vilket motsvarar 8.3% tillväxt.

Vi prognosticerar en bruttomarginal på 29.2 (30.4) procent. Under de senaste kvartalen har bruttomarginalen hållits tillbaka av ett lägre kapacitetsutnyttjande och vi räknar med att en del av den effekten även påverkar Q2. Bruttomarginalen tenderar att fluktuera mellan kvartalen, så man bör inte dra alltför stora slutsatser av enskilda kvartal.

På EBIT-nivå förväntar vi oss 12.6 (13.5) SEKm i Q2, vilket motsvarar 7.5 (8.7) procent EBIT-marginal. Den något lägre marginalen jämfört med föregående år förklaras av den lägre bruttomarginalen.

Elos har stämts av två australiska bolag som varit kunder inom Orthopedics. Vi är inte särskilt bekymrade över den situationen, men om bolaget har en uppdatering kring det är det naturligtvis intressant.

Vår syn på aktien inför rapporten

Vi tog upp bevakning av Elos Medtech den 21 juni och satte vårt motiverade värde till SEK 100 per aktie. Vi har ingen anledning att ändra vår syn och aktien handlas på ungefär samma nivå idag. Det innebär att vi ser cirka 40% uppsida till vårt motiverade värde.

Likviditeten i aktien är tunn. Vår tolkning är att ägarna som är väl insatta i bolaget inte är beredda att sälja på de här nivåerna. Samtidigt vill potentiella köpare avvakta ytterligare en rapport för att se att bolaget är på rätt väg. Oavsett hur rapporten mottas av aktiemarknaden tror och hoppas vi att likviditeten i aktien förbättras framöver.

Läs mer om vår syn på Elos Medtech i vår initiering (klicka här)!

Du hittar även mer information på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.