Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2017

Elos ökade försäljningen och minskade marginalen i Q3

Elos Medtech rapporterade en organisk tillväxt på 3.0% i Q3. EBIT minskade till 9.3 (11.7) MSEK, vilket motsvarar en försämring av EBIT-marginalen till 13.5 (16.0) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 7.0 (9.2) procent. Marginalförsämringen förklaras helt och hållet av en försämrad bruttomarginal som påverkats av negativa faktorer i kvartalet. Bolaget skriver att nödvändiga investeringar tyngt verksamheten, men förhoppningen är att det ska bära frukt framöver.

Försäljningen växte organiskt med 3%

Elos Medtech växte försäljningen med 4.5% till 132.5 (126.7) MSEK i Q3. Det motsvarar en valutajusterad organisk tillväxt på 3.0%.

Elos Medtech försäljning
Källa: Elos Medtech

Under de senaste kvartalen har försäljningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år varit i stort sett oförändrad. Det har inneburit att försäljningens årstakt (R12) legat på cirka 560 MSEK. Med tillväxten i Q3 innebär det att årstakten återigen pekar uppåt och efter kvartalet befinner sig på 562.2 MSEK.

Även om försäljningen därmed nått en rekordnivå är det ingen dramatisk förändring av tillväxten. Bakom den till synes stabila totala försäljningen finns variationer på segmentnivå. Det är således något av “gungor och karuseller” som tagit ut varandra.

Man bör komma ihåg jämförelsetalen från Q3 2016 var relativt enkla, bland annat på grund av att en kund inom Trauma & Spine flyttat produktion till sin egen anläggning.

Försäljning per segment under de senaste kvartalen
Källa: Elos Medtech

Q3 är ett säsongsmässigt svagt kvartal på grund av semestrar och en generellt lägre aktivitet under sommarmånaderna. Därmed bör utvecklingen inte jämföras sekventiellt (med Q2), utan snarare mot föregående år.

Försäljning per segment jämfört med jämförelsekvartalet
Källa: Elos Medtech

Segmentet Orthopedics som tidigare varit störst minskade med 3% jämfört med förra året, trots att segmentet alltså hade ett svagt jämförelsekvartal. Det har varit ett tufft år, men som VD skriver i rapporten har det “återhämtat sig och ligger på nästan samma nivå som 2016”. Antalet kundförfrågningar har ökat och nya projekt uppges kunna ersätta tidigare tappad produktion och dessutom öka takten. Den effekten tycks inte ha hunnit ha någon större inverkan på Q3.

Hearing Device & Vibrations ökade med hela 20% jämför med förra året. I VD-ordet nämns att försäljningen åter tar fart efter en längre tids turbulens hos flera nyckelkunder. Bolaget nämner att “på sikt förväntar vi oss tillväxt” inom detta segment.

Diagnostics växte med 18%, men det är från låga nivåer. Den relativt nybyggda fabriken i Skara fortsätter att bygga ut kapaciteten.

Other Medical Areas tappade 3% av försäljningen jämfört med föregående år. Elos uppger att de stora nyckelkunderna utvecklas enligt plan och att de nya kunderna fortsätter att generera försäljning. Fokus nu är att “öka takten för att stärka tillväxten framåt”.

Dental Implant Systems utvecklade starkt i kvartalet och växte med 9%. Bolaget nämner att de tar marknadsandelar, säljer fler produkter och har breddat sortimentet till nyckelkunder. En del av försäljningen inom Dental Implant Systems utgörs av egna produkter.

Elos Medtech egna produkter
Källa: Elos Medtech

Egna produkter utgör nu 9.6 (9.9) procent av försäljningen. Det finns potential att öka försäljningen betydligt och produkterna har dessutom förhållandevis goda marginaler.

Press på bruttomarginalen sänkte EBIT-marginalen

EBIT i Q3 minskade till 9.3 (11.7) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 7.0 (9.2) procent. Marginalerna fluktuerar på kvartalsbasis, men de senaste kvartalen har lönsamheten minskat.

Bruttomarginalen i Q3 minskade till 26.7 (28.9) procent och den minskningen förklarar hela minskningen av EBIT-marginalen (2.2 procentenheter). I rapporten uppges att produktionen varit mindre effektiv på grund av längre ställtider och ökad andel kassationer. Dessutom uppges ökade marknadssatsningar förklara en del av den minskade marginalen, även om försäljningskostnaderna i resultaträkningen minskade till 9.0 (8.0) MSEK.

Den generella tonen i rapporten är att bolaget har genomfört en hel del satsningar för att lyfta verksamheten. Det har tyngt resultatet något, men förhoppningen är att det ska bära frukt framöver.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Elos Medtech. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Elos Medtech finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.