HomeBolagskommentarVitrolife: Rapportkommentar Q1 2017

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2017

Vitrolife rapporterade ännu ett starkt kvartal

Vitrolife rapporterade en tillväxt på hela 31%, vilket drevs av en stark underliggande tillväxt för samtliga regioner och produktområden, bidrag från förvärv och till en mindre del av valuta. Samtidigt fortsätter marginalen att förbättras, även om ökningstakten avtagit något. Vi har ingen officiell syn på aktien.

Försäljningen i Q1 ökade till 244 (187) MSEK, vilket justerat för förvärv och valutaeffekter motsvarade 18% underliggande tillväxt. Samtliga geografiska regioner och marknadssegment växte.

Vitrolife försäljning
Källa: Vitrolife

Media som är det största produktområdet och som dessutom har högst marginaler växte med 14% i lokala valutor.  Det är också glädjande att time-lapse växte med hela 47% och det förklaras delvis av framgångsrika produktlanseringar.

 

 

EBIT i Q1 förbättrades till 78.3 (52.0) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 32%. Den rapporterade marginalen i Q1 2016 var 28% och 30% om man justerar för engångskostnader för konsolideringen av time-lapse.

Vitrolife marginal
Källa: Vitrolife

Avskrivningarna har ökat efter förvärven, men även om man tittar på EBITDA-marginalen har den legat kring 35% i ungefär två år.  Flera faktorer talar för att marginalen kan komma upp ytterligare under de närmaste åren. Årstakten på 37% är betydligt högre än bolagets finansiella mål på 30%. Om inte några förvärv påverkar den bilden lär marginalmålet justeras upp under de närmaste åren.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Vitrolife. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander har ägt aktier i Bolaget i mer än 30 dagar.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick