HomeBolagskommentarXvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2017

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2017

Xvivo växer och investerar i framtiden

Xvivo Perfusion växte försäljningen i Q1 med 11 procent i lokala valutor. Ökade satsningar på FoU gör att kostnaderna pressar marginalerna. Bolaget är välkapitaliserat efter att nyligen tagit in ett större belopp från fyra institutioner. Vi har ingen officiell syn på aktien.

Försäljningen i Q1 ökade med 11% i lokala valutor till 33.6 (29.1) MSEK. Både kall preservation och varm perfusion växte, medan kapitalvaror minskade något.

Varm perfusion
Källa: Xvivo Perfusion

Till kategorin Varm perfusion räknas bland annat Steen Solution som används vid lungtransplantationer enligt den metod som Xvivo håller på att etablera på marknaden. Tillväxten i Q1 var drygt 30% och även om man inte bör dra alltför långtgående slutsatser över kvartalssiffrorna är trenden även på rullande 12 månader positiv. Däremot bör man ha respekt för att det tar tid och såväl bolag som aktiemarknad har varit tvungna att ta ner sina tillväxtprognoser under de senaste åren.

Kall preservation
Källa: Xvivo Perfusion

Kall preservation växte med cirka 7 procent och utgörs framför allt av Perfadex som används vid lungtransplantationer enligt den traditionella “kalla metoden”. Även när den “varma metoden” används Perfadex och därmed driver det försäljningen även i den här produktkategorin.

 

 

EBITDA i Q1 blev 5.0 (7.3) om man väljer att justera för posterna som bolaget anser är jämförelsestörande. Det lägre resultatet trots försäljningsökningen beror framför allt på ökade satsningar på forskning och utveckling.

Xvivo perfusion marginaler
Källa: Xvivo

Efter förvärvet av Vivoline har bolaget breddat utvecklingen och flera projekt har eller är på väg att starta. Det handlar om indikationer som hjärta, lever, lungor, lokal cancerbehandling av lungor och PrimECC som används vid hjärt-lungmaskiner. Det återspeglar sig också i lägre EBITDA-marginal. Dessutom finns det en hel del kostnader som inte syns i resultaträkningen. Med tanke på den höga utvecklingsaktiviteten har bolaget nyligen stärkt balansräkningen genom att ta in 181 MSEK före emissionskostnader.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Läs om andra bolag

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,546FollowersFollow
227SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick