Dagens Kunskapslucka!


Julmys med Murgata!

Häng med oss fram till julafton för att lära dig mer om 24 bolag inom hälsovårdssektorn som vi tycker är intressanta!

I 2017 års upplaga introducerades 24 bolag som sedan dess utgjort Murgatas så kallade Fokusbolag. Samtliga är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Vilka de är kan du se här.

Nu är det alltså dags igen! Många bolag kommer vara bekanta för dem som följt Murgata under det senaste året, men det kommer även tillkomma bolag som kommer få “egna” bolagssidor.

Men de som inte kommer med då? En del kommer finnas kvar och andra tas bort.


Ledtråd till Dagens Kunskapslucka

1 december
De som sökt efter ett strålande bolag har inte imponerats av att aktien backat 38% sedan årsskiftet och drygt 60% sedan toppnivåerna 2017. Som tröst får bolaget vara bakom årets första Kunskapslucka! Trots förändrade redovisningsprinciper har tillväxt och lönsamhet hållit uppe väl, men eftersom det inte syns lika tydligt i kassaflödet är aktiemarknaden lite fundersam.
Bolag: Raysearch

2 december
Detta separatistiska och analytiska bolag har vuxit bra under de senaste åren. I dubbel bemärkelse har det skett organiskt, men även genom förvärv. Bolagets underliggande stabilitet har inte reflekterats i årets aktiekursutveckling. Efter årets lägsta notering i april dubblades kursen till toppnoteringen i november. Sedan föll aktien drygt 25% på mindre än en månad.
Bolag: Biotage

3 december
För de investerare som inte kan förlita sig på sin magkänsla kan det här bolagets produkter vara något att titta närmare på. Men det största området är inom barnhälsa, så det är verkligen inga droppar i havet. Modersmjölksersättning är i fokus just nu eftersom royaltysatsen kommer sänkas från och med årsskiftet. Det blir något intressant att ta tag i för VD som tillträdde för ett par veckor sedan!
Bolag: Biogaia

4 december
Liksom gårdagens bolag ägnar sig dagens bolag åt probiotika. Det är är organiserat i två affärsområden. Consumer Healthcare har produkter som ligger i gränslandet mellan livsmedel och konsumentläkemedel. Functional Food är livsmedel som innehåller probiotika. Gårdagens bolag har precis fått en ny VD, medan dagens bolag kommer få en ny VD och en ny CFO efter årsskiftet. Det ska bli spännande att se vad det kan tänkas innebära på sikt för bolaget bakom dagens lucka!
Bolag: Probi

5 december
Dagens bolag är från och med idag nytt hos Murgata. Bolaget har nyligen dragit en lättnadens suck efter ett framgångsrikt patentförsvar i en amerikansk domstol. Under processen lades många strategiska planer på is, eftersom ett negativt utfall hade kunnat sätta käppar i hjulen. En del av planerna är säkert inte aktuella, men en del strategiska initiativ kanske kommer tinas upp under den närmaste tiden. Imorgon håller bolaget en mycket intressant kapitalmarknadsdag. Du hittar program och länkar på vår bolagssida!
Bolag: Orexo

6 december
Dagens bolag kom till börsen genom en avknoppning för mindre än tre år sedan. Verksamheten är fokuserad på de båda segmenten Labtech och Medtech. En viktig del av strategin är att förvärva bolag och snart är det dags igen. Bolaget har nyligen aviserat avsikten att köpa ett österrikiskt bolag som kommer öka bolagets närvaro betydligt utanför Norden. Det är ett betydande förvärv som förväntas lyfta omsättningen med i storleksordningen 25%. För detta kommer bolaget genomföra en emission för att ta in cirka en halv miljard kronor.
Bolag: Addlife

7 december
Dagens bolag är noterat på Stockholmsbörsens midcap-segment. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord, men det här bolaget tar det säkra före det osäkra och fokuserar på såväl bilder som talad kommunikation. Ett segment som än så länge inte är särskilt stort kan ändå betraktas som kritiskt. Bolaget har uppvisat en god utveckling över åren, även om de är brutna.
Bolag: Sectra

8 december
Det här fokuserar i dubbel bemärkelse på cancertumörer. Med tiden har det blivit allt viktigare med diagnostik även under behandlingen och för ett par dagar sedan fick bolaget ett efterlängtat FDA-godkännande för den nya produkten. Oproportionerligt många associerar gårdagens bolag Sectra med Tiger-telefonen som är en liten del av verksamheten. Det här bolaget associeras också ofta med en produkt som utgör en ganska liten andel av den totala försäljningen, men den är i alla fall inte fallande.
Bolag: Elekta

9 december
Dagens bolag har försäljning i över 35 länder. Den organiska tillväxten har kompletterats genom förvärv, men även avyttringar. Bolaget har mycket fokus på marknadsföring och försäljning, men genomför också omfattande kliniska studier. Aktiemarknaden har uppenbarligen svårt att värdera aktien som halveras och dubbleras med jämna mellanrum. Trots de senaste månadernas svaghet handlas aktien mer än 50% högre än vid årsskiftet. För drygt fem år sedan bolaget bytte bort “derma” i sitt namn, men det beskriver egentligen fortfarande verksamheten ganska bra.
Bolag: Moberg Pharma

10 december
Bolaget bakom dagens lucka bildades 1994 och sålde sina första produkter 2001. Ända sedan dess har bolaget lyckas behålla sin dominanta marknadsledande position med produkter som ersätter tråkiga och rutinmässiga arbetsuppgifter för kvalificerad personal. Produkterna sparar kostnader, ökar effektiviteten och gör arbetsuppgifterna roligare för dem som jobbar inom området. Snart tar bolaget klivet mot angränsande segment.
Bolag: Cellavision

11 december
Dagens bolag bedriver bland annat primär- och specialistvård, men ungefär lika stor andel av omsättningen kommer från diagnostiska laboratorietjänster. Bolaget kom till börsen 2017 och nästan hälften av det årets försäljning kom från Polen. Andra viktiga länder är Tyskland, Rumänien och Ukraina. Bolaget driver även 15 fertilitetskliniker i Indien och siktar på 20 vid årets slut.
Bolag: Medicover

12 december
Dagens bolag firar ett år på börsen idag, men mätt i börsvärde är det redan med på hälsovårdssektorns topp 10-lista. Trots sin ungdom i det avseendet har både bolaget och de som använder produkterna en betydlig längre historia. Precis som patienterna blir svagare med åren har även bolaget en tuff period bakom sig. Produkterna lyfter patienterna och får dem att resa sig och de är även en del av förklaringen till att bolaget ser ut att komma på fötter ordentligt nu.
Bolag: Arjo

13 december
Dagens bolag skulle först slå ihop de tre affärsområdena för att jobba närmare varandra, men det ledde till slut till att bolaget delades upp i två delar. Den mindre delen dolde sig bakom gårdagens lucka medan dagens bolag är den kvarvarande större delen. Det har varit flera års turbulens såväl internt med organisationen som externt. Bolaget har haft omfattande problem med FDA, men det är förhoppningsvis på väg att reda ut sig nu.
Bolag: Getinge

14 december
Dagens bolag tillverkar instrument som används vid ett av världens vanligaste diagnostiska test på kliniska laboratorier. Bolaget har cirka 170 anställda, men genom ett omfattande nätverk av distributörer sker försäljningen i fler än 100 länder. Den globala marknadsandelen bedöms till cirka 8%. Just nu har FDA ögonen extra mycket på bolaget eftersom det fick ett varningsbrev på grund av otillräckliga åtgärder efter en tidigare inspektion. Förhoppningsvis kommer det gå betydligt smidigare att reda ut det än det gjort för gårdagens bolag.
Bolag: Boule Diagnostics

15 december
Dagens bolag är specialiserat inom ett antal nischer. Genom att vara bra på det man gör kan verksamheten bedrivas på ett effektivt sätt med hög kvalitet. Det är bra för patienter, personal, betalare – och aktieägarna. Den nordiska verksamheten bedrivs främst i Sverige (en klinik i Danmark). Dessutom driver bolaget två akutsjukhus, ett barn- och förlossningssjukhus och en diabetesklinik i Förenade Arabemiraten. En annan intressant del av verksamheten är samarbete med försäkringsbolag för att se till att patienterna får rätt vård på ett sätt som är effektivt ur medicinsk och ekonomisk synvinkel.
Bolag: GHP

16 december
Dagens bolag har livsviktiga produkter som hjälper ett stort antal människor, ofta i åldrarna 25-40 år. Bolagets produkter säljs globalt genom en kombination av egen organisation och distributörer. De ursprungliga produkterna har vuxit på ett imponerande sätt, men till dessa har bolaget gradvis lagt till andra produkter som också används av klinikerna. Dessa produkter utgör nästan hälften av den totala försäljningen. Nyligen har bolaget tecknat ett avtal med det amerikanska genteknikbolaget Illumina som stärker bolagets erbjudande ytterligare.
Bolag: Vitrolife

17 december
Det finns flera bolag på den svenska börsen som ägnar sig åt olika infallsvinklar av den här behandlingsmetoden. En del fokuserar på leverera en dos till rätt ställe, andra på att planera leveransen på ett optimalt sätt, någon annan att leveransen sker i rätt riktning osv. Just det här bolaget ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Det är inte alltid helt trivialt med tanke på att patienten andas osv. Det här Uppsala-bolaget har vuxit rejält och har nu lyckats visa ett antal kvartal med positivt rörelseresultat.
Bolag: C-RAD

18 december
Det här bolagets främsta produkt används vid transplantationer, särskilt sådana där mottagaren har svårt att hitta en lämplig donator. Liknande principer är även användbara inom ett antal autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudsakliga läkemedelskandidater är nämligen baserade på enzymer som klipper sönder antikroppar. En sak som bolaget från och med idag klipper bort från sitt namn är “Medical”. Den delen ersätts med “Biopharma”.
Bolag: Hansa Biopharma

19 december
Dagens bolag producerar produkter åt andra bolag, vilket har varit gynnsamt med tanke på den pågående trenden med outsourcing. Bolaget kan också vara med tidigt i kundens utvecklingsarbete för att på så sätt ta ett projekt hela vägen från utveckling till produktion i kommersiell skala. Den senaste tiden har varit väldigt aktiv med såväl nedläggningar som förvärv. Även efter en betydande aktieförsäljning för en månad sedan är V
D störste aktieägare i detta mid cap-bolag. Bolaget grundades 1995 av VD och den näst störste aktieägaren och det börsnoterades 2014.
Bolag: Recipharm

20 december
Dagens bolag belägger produkter med guld, silver och palladium. De åtråvärda metallerna uppskattas inte av alla. Åtminstone inte dem som riskerar att bli fästa vid det här bolagets produkter. Beläggningen minskar risken att drabbas av infektioner. Förutom att patienterna slipper bli sjuka är minskad förskrivning av antibiotika viktigt för att undvika resistenta bakteriestammar.
Bolag: Bactiguard

21 december
Även om det är mörkaste dagen på året idag längtar många efter kyla och vinter så här dagarna före jul. Dagens bolag försöker övertyga kunderna om att varm temperatur är bättre än kall. Efter jul är det många julklappar som behöver bytas. Det här bolagets produkter används i samband med byten. Tillväxten har främst varit organisk.
Bolag: Xvivo Perfusion

22 december
Bolaget bakom dagens Kunskapslucka fyller ett tomrum, eftersom det från och med idag är nytt hos Murgata. Bolagets teknologi är också anpassad för att fylla ut hålrum hos patienter. Produkterna skapar tillväxt för såväl aktieägare som patienter. Bolaget kom till börsen i juni 2017 och handlas på huvudlistans small cap-segment.
Bolag: Bonesupport

23 december
För det flesta av oss är det här “dan-före-dan”, medan vissa länder firar den 25 december. Det här bolaget hoppas kunna fira den 26 december om inte nedstängningen av den amerikanska statsapparaten påverkat FDA. Till skillnad från gelén på julbordet räcker det här bolagets gel länge. Beroende på formulering kan den till exempel användas för behandling av opioidberoende eller kronisk smärta. Bolaget är nytt hos Murgata från och med idag!
[Edit: Beskedet kom senare den 23 december och var inte odelat positivt.]
Bolag: Camurus

24 december
Nu är vi framme vid julafton och bolag nummer 24. Det är ett bolag som har åtskilliga stora kunder som är väldiversifierade såväl geografiskt som över olika medicinska områden. Dessutom är dessa segment och nischer förhållandevis okänsliga för konjunktursvängningar jämfört med många andra branscher. Bolagets investerar rejält just nu för att möta den förväntade efterfrågan. Till bolagets största kunder hör de viktigaste bolagen inom dentala implantat, de största globala ortopedibolagen, Novo Nordisk och Vitrolife.
Bolag: Elos Medtech