Övrigt

Ansvarsbegränsning

Handel med aktier och andra finansiella instrument är förenat med stora risker och kan medföra betydande förluster. Murgata Equity Research och dess anställda och medarbetare ansvarar inte för skada som uppstått i samband med sådan handel.

Tidpunkt för publicering

Om Murgata har Analysbevakning av ett bolag offentliggörs estimat, värdering, riktkurs med mera antingen i en analys eller en kommentar som är tillgänglig för alla.

Om Murgata inte har Analysbevakning av ett bolag kommuniceras inte den typen av framåtblickande aspekter.

Murgata kommenterar normalt inte om eller när analyser och kommentarer kommer publiceras.

Handelsregler

Murgatas anställda, medarbetare och dess anhöriga får inte äga aktier i bolag som Murgata har Analysbevakning av. Aktier som ägs vid undertecknande av ett avtal om Analysbevakning måste avyttras minst en vecka innan första analysen publiceras.

När Murgata publicerat en kommentar eller analys av ett bolag har samtliga anställda, medarbetare och dess anhöriga handelsförbud publiceringsdagen och den följande handelsdagen. Handelsförbudet gäller från den tidpunkt beslut om publicering fattats.

Övriga frågor

Kommer ni ha fler analytiker?
Ja. Mer än så kommenterar vi inte just nu.

Hur söker jag jobb hos er?
Just nu tar vi inte emot ansökningar från personer som inte redan har relevant erfarenhet. Det kan komma att ändras längre fram när vi är fler och kan hantera introduktion och upplärning utan att ge avkall på kvalitet.
Har du erfarenhet? Då känner vi förmodligen varandra. Hör av dig!