Halvtid i rapportsäsongen för Q4:orna

Slutsatser halvvägs genom rapportsäsongen

När drygt hälften av vår rapportsäsong passerat kan vi konstatera att medianbolaget tappat 6% på rapportdagen och bara 4 av 14 bolag har stängt upp. Har aktierna gått upp på förhoppningar och ner på fakta? Intressant nog har medianen av dem som inte rapporterat än gått sämre än rapportbolagen sedan årsskiftet. Kommer vi se fler positiva rapportreaktioner under andra halvan av rapportperioden?

Rapportsäsongen är i full gång! Den rivstartade med tre bolag i torsdags förra veckan följt av ett bolag på fredagen. Rapportfloden fortsatte i tisdags och sedan dess har elva bolag hunnit rapportera.

Av Murgatas 26 fokusbolag har alltså redan 14 hunnit rapportera. Därmed är vi halvvägs igenom rapportsäsongen sett till antalet bolag. Än så länge har Murgata hunnit skriva nio rapportkommentarer. Så det är ett perfekt läge att fundera och summera!


Övervägande negativa rapportreaktioner

Det har generellt varit stora reaktioner och bara tre aktier har hållit sig inom +/- 5% på rapportdagen. Medianbolaget föll med 6.2%. Två har gått upp mer än 5% och hela nio aktier har fallit mer än 5%.

Aktieutveckling på rapportdag halvvägs genom Q4 2019

Negativa reaktioner

Orexo föll 15% under rapportdagen. Bolaget expanderar verksamheten och satsar på nya produkter och projekt, vilket leder till högre kostnader än marknaden räknat med. Orexo gav en förhållandevis detaljerad prognos för helåret 2020 som bland annat innebar oförändrad försäljning av huvudprodukten Zubsolv i USA och lägre EBITDA jämfört med 2019.

C-RAD dök 14% när rapporten släpptes. Marknaden brukar inte uppskatta tillväxtbolag med fallande försäljning. I det här fallet föll den med 12% i Q4 jämfört med föregående år. Men det fanns också positiva aspekter i rapporten.
Läs vår rapportkommentar.

Episurf rapporterade i fredags och föll 11%, vilket främst berodde på att bolaget offentliggjorde emissioner (en riktad och en företrädare) som väntas tillföra cirka SEK 140m. Trots det är Episurf den aktie som gått bäst sedan årsskiftet (se nedan).

Getinge föll 10% och vi är mest fundersamma kring Surgical Workflows. Tillväxten i orderingången har varit på negativa sidan tre kvartal i rad för affärsområdet och i Q4 backade alla tre geografiska regioner med ca 5-6%.
Läs vår rapportkommentar.

Xvivo Perfusion backade med 8% på rapportdagen. De som har tillväxtförväntningar på bolaget blev besvikna på 0% valutajusterad tillväxt, även om den underliggande tillväxten utan de fluktuerande kapitalvarorna växte med 6% i lokala valutor. Samtidigt pågår ett intensivt utvecklingsarbete och de investeringarna leder till allt lägre marginaler. Vår tolkning är att marknaden har ett alltför kortsiktigt fokus och en alltför vag bild av framtiden.
Läs vår rapportkommentar!

Vitrolife föll med 7% på rapportdagen. Det var en stark rapport. Men de är tydliga med att de kommer drabbas av coronaviruset i Kina under åtminstone Q1. Det har visserligen hög prioritet för ofrivilligt barnlösa att genomgå en IVF-behandling, men de har ofta väntat länge och det är därmed inte särskilt tidskritiskt. Då blir det naturligt att aktiviteten i hela marknaden avstannar. Aktiviteten var normal fram till det kinesiska nyåret och ledigheten fram till i måndags var planenlig. Därmed är det från och med den här veckan som situationen får en inverkan. Hur länge den här situationen pågår återstår att se. Cirka 10-15% av Vitrolifes försäljning kommer från Kina.
Läs vår rapportkommentar!

Cellavision föll med 6% på rapportdagen. Den underliggande tillväxten var 7% justerad för valuta och förvärv, medan den rapporterade lyfte med 35%. Förvärvet av RAL har en betydande inverkan på försäljningen, men även marginalerna eftersom produkterna har lägre marginal än övriga produkter. Lanseringen av DC-1 har börjat och bruttomarginalerna är låga på grund av extra kvalitetskontroller och låg volym. Med tanke på det höga börsvärdet (SEK 7.6bn) och den relativt enkla affärsmodellen har aktiemarknaden anmärkningsvärt svårt att begripa sig på bolaget.
Läs vår rapportkommentar!

Boule Diagnostics hann falla med 6% innan börsen stängde i fredags. Rapporten släpptes kl 15 och telefonkonferensen hölls kl 16. Tillväxten var god (18% valutajusterat), men mycket fokus är fortfarande på FDA. Aktien bottnade i början av september och dubblades till mitten av januari. I Q3-rapporten som släpptes i oktober nämndes att bolaget avsåg att slutföra FDA-åtgärderna i just mitten av januari. Marknaden hade uppenbarligen redan prisat in att allt gått enligt plan och inget ytterligare problem tillkommit, trots att det inte alls är självklart i de här sammanhangen. Men en del hade nog spekulerat i bolaget helt lagt FDA-problematiken bakom sig.
Läs vår rapportkommentar!

Hansa Biopharma föll med 5% på rapportdagen, men med tanke på de kraftiga kursrörelserna i aktien ser det odramatiskt ut i kursgrafen. Bolaget uppdaterade marknaden på de viktigaste aspekterna den 12 januari (pressmeddelande), så ut vårt perspektiv var det bara små detaljer som tillkom.

Biotage tappade mindre än 1% på rapportdagen. Den organiska tillväxten var 9% i Q4 och inkluderar vi positiva valutaeffekter och framför allt förvärv ökade försäljningen med 23%. EBIT-marginalen minskade jämfört med förra året och tittar vi på årstakten har den legat något under bolagets mål på 20%. Sammantaget en bra rapport, men det låg uppenbarligen i förväntansbilden efter de senaste årens starka utveckling.
Läs vår rapportkommentar!

Positiva reaktioner

AddLife lyckades precis kvala in till den exklusiva skaran av bolag med positiva aktiereaktioner på rapportdagen. Den organiska tillväxten var 8%, men med hjälp av betydande förvärv ökade den totala tillväxten med 44% jämfört med Q4 föregående år. Aktien handlas nära topp-nivåer och rapporten släpptes på en av de mest intensiva rapportdagarna.

Bactiguard lyfte 2% på rapportdagen. Den totala tillväxten var 46% i Q4 med expanderande marginaler. Men den stora nyheten offentliggjordes efter stängning dagen innan rapporten. Christian Kinch har meddelat att han avgår som VD efter nästan 16 år och styrelsen har utsett CFO Cecilia Edström till hans efterträdare. Valberedningen har beslutat att föreslå Christian Kinch som ordförande. Det är en förändring som säkerställer kontinuitet.

Biogaia lyfte 5% under rapportdagen. Försäljningen minskade med 5% justerat för valutor, men det berodde dels på lägre royalty (vilket varit känt i ett år) och dels på problem med en leverantör (vilket bolaget meddelade redan innan Q3-rapporten). Tonen i rapporten och under telefonkonferensen var generellt positiv uppgången på rapportdagen i torsdags fortsatte i fredags.
Läs vår rapportkommentar!

Arjo är än så länge kvartalets rapportvinnare med en uppgång på 6.5%. Den organiska tillväxten justerat för positiva valutaeffekter var 2.8% trots tuffa jämförelsetal och stora leveranser som väntas levereras i Q1. Efter kostnadsbesparingar i USA och Storbritannien meddelade bolaget att de kommer genomföra ett ambitiöst program även i Europa. Kombinationen av goda försäljningsutsikter, god kostnadskontroll och en optimistisk ton i rapport och under telefonkonferensen bidrog till att lyfta aktien.


Medianbolaget bara upp 1.4% hittills i år

Årets vinnaraktie bland de Fokusbolag som rapporterat hittills är Episurf gått upp med 41% sedan årsskiftet. Detta är alltså trots att aktien backade med 11% på rapportdagen i fredags när de gick ut med emissionen. Men den minnesgode kommer också ihåg att det var 2019 års näst sämsta aktie bland Murgatas Fokusbolag (-60%). Läs mer om det i årssammanfattningen Hälsokontroll 2019.

Arjo och Biogaia som gått upp med 21% respektive 19% hörde alltså även till rapportvinnarna (se ovan). I båda fallen har aktierna fortsatt upp efter rapportdagarna.

I förloraränden av skalan finns Hansa Biopharma och det var faktiskt även den aktie som tappade mest under 2019 (-70%). Totalt sett har aktien backat med 16% sedan årsskiftet.

C-RAD som tappat 10% sedan årsskiftet backade inför rapporten och föll ytterligare när rapporten släpptes.

I övrigt är rörelserna förhållande vis små och förklaras till stor del av rapportreaktionerna.

Aktieutveckling sedan årsskiftet halvvägs genom Q4 2019

Medianen av de rapporterande bolagen har gått upp 1.4% sedan årsskiftet. Det kan jämföras med +2.8% för hälsovårdsindex och +4.1% för OMXSPI.

Tittar vi på Murgatas fokusbolag som inte har rapporterat (ingen graf) är medianen av de tolv bolagen -1.2%. Det är ju ett begränsat antal bolag, men man kan i alla fall inte dra slutsatsen av att rapportbolagen har gått så pass svagt för att rapporterna varit besvikelser.

Det ska bli spännande att se om förväntningarna kommit ned så mycket att fler kommer ha en positiv rapportreaktion under resten av rapportsäsongen. Men det troligaste är att det kommer vara stora variationer av bolagsspecifika anledningar.


Några slutsatser och funderingar

  • Rapporterna har generellt varit bra med god tillväxt
  • Rapportreaktionerna har övervägande varit negativa (median -6.2%)
  • De rapporterande Fokusbolagen har stigit sedan årsskiftet (median +1.4%)
  • Fokusbolagen som inte rapporterat än har däremot backat sedan årsskiftet (median -1.2%)
  • Har den senaste tidens aktieuppgång drivits av drömmar och förhoppningar som punkteras när investerarna får se fakta på bordet i rapporterna?
  • Har förväntansbilden för de återstående bolagen sänkts, så fler kan slå förväntningarna framöver?
  • Som vanligt är det till stor del bolagsspecifika händelser som styr. I hälsovårdssektorn är det ofta svårare att dra generella slutsatser från andra bolags rapporter. Dels påverkas de inte lika mycket av förändrat konjunkturläge och dels är de inte lika homogena rent operationellt som många andra branscher (bank, fastigheter, verkstadsbolag inom liknande nisch etc).
  • Självklart kommer det allmänna börssentimentet också ha stor inverkan på resten av rapportsäsongen. Den senaste tidens oro för coronaviruset är ett exempel på faktor som skulle kunna ha en betydande inverkan på börsen generellt och även de enskilda bolagen.

Murgata följer de bästa bolagen – följ Murgata!

Följ den spännande fortsättningen av rapportsäsongen. Murgata finns på olika ställen, så se till att följa oss där du brukar hålla till!

I rapportkalendern finns länkar till rapporter, presentationer och våra rapportkommentarer för rapporterna som släppts. För kommande rapporter finns dagar och tider för rapportsläpp och telefonkonferenser angivna per bolag. Den uppdateras löpande när bolagen kallar till telefonkonferenser osv och när rapporterna har släppts. Det är alltid samma länk till den aktuella rapportperioden, så om du “bookmarka” kommer den vara aktuell även framöver.
Här hittar du rapportkalendern!

Prenumerera på våra utskick via e-mail. Hittills har vi prioriterat andra kanaler, men det kommer bli fler utskick. Men det kommer definitivt inte vara några dagliga brev som kommer fylla din inbox. Det är enkelt att ta bort prenumerationen och vi kommer inte lämna ut adresserna till någon annan.
Här kan du prenumerera!

På Twitter finns många duktiga aktieintresserade privatpersoner, analytiker, mäklare och förvaltare. Dessutom en hel del personer som representerar bolag. Det är korta, snabba och relativ informella Tweets. När det inte är så hög aktivitet på börsen tenderar det att bli än mer informellt. De som följer Murgata får veta när analyser etc släppts på sajten.
Följ @MurgataER på Twitter!

Facebook är ett bredare medium är Twitter och därmed finns det en större variation på kunskapsnivåer. Även där får de som följer Murgata information om när analyser etc släppts. Bortsett från det har prioriteten på just Facebook varit relativt låg, men det kommer förändras. Följ Murgata där för att inte missa inlägg och för att vara där från början när aktiviteten ökar.
Följ @MurgataER på Facebook!

På Murgatas sida på LinkedIn är det relativt få inlägg som generellt är lite längre och inte så tidskritiska. Det handlar oftare om den svenska hälsovårdssektorn än om enskilda bolag. En hel del följare är VD, CFO eller styrelseledamöter på börsbolag, förvaltare och mäklare och andra analytiker inom framför allt hälsovårdssektorn. Men så klart även många andra som är intresserade av hälsovårdssektorn!
Följ Murgata på LinkedIn!

 

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger vid ovanstående publiceringsdatum aktier i Arjo, Attendo, GHP och Raysearch.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.