Hälsokontroll Q1 2019

Hälsokontroll: Starkt Q1 drivet av svagt Q4

Vi summerar Q1 2019 för Murgatas fokusbolag i hälsovårdssektorn. Medianutvecklingen för bolagen var +16% i Q1, men man bör komma ihåg att Q4 var svagt med en medianutveckling på -11%. Av de sex bästa aktierna i Q1 backade fem mer än 15% i Q4. Det spännande marknadsläget bidrog också till flera kraftiga kursrörelser på rapportdagarna.

Kraftiga kursrörelser på rapportdagarna

Av Murgatas 26 fokusbolag i hälsovårdssektorn var det fem som steg mer än 10% och två som sjönk mer än 10% på rapportdagarna.

Hälsovårdssektorn Q1 2019 kursreaktion på rapportdagen
Källa: NASDAQ

Rapportvinnarna

Moberg Pharma (+36%) fick en extra skjuts på rapportdagen eftersom bolaget precis innan tillkännagivit försäljningen av OTC-verksamheten. Förutom den kontanta köpeskillingen investerar köparen i Moberg. En obligation ska lösas och utöver detta kommer aktieägarna få en extrautdelning. Denna relativt komplicerade manöver innebär att värden dels realiseras och dels synliggörs, vilket uppskattades av aktiemarknaden. Själva rapporten hamnade därmed något i skuggan av detta.

C-RAD (+23%) gick också starkt på rapportdagen. Vi tror egentligen inte att rapporten var särskilt spektakulär för dem som följt bolaget under en tid, men det mesta tycks gå åt rätt håll och 2018 blev första året med ett positivt rörelseresultat.
Läs vår kommentar till Q4-rapporten här!

Cellavision (+21%) växte med 44% i lokala valutor i Q4 och alla tre regionerna växte med 30-56%. Aktien sjönk betänkligt dagen innan rapporten, reagerade kraftigt positivt på rapportdagen för att falla tillbaka dagen efter. Kursutvecklingen från två dagar före rapporten till dagen efter rapporten var +9%. Vi noterar att Cellavision tenderar att ha kraftiga kursreaktioner på rapportdagar.
Läs vår kommentar till Q4-rapporten här!

Getinge (+15%) släppte en Q4-rapport som försäljningsmässigt kom in strax under analytikernas förväntningar och med en orderingång som var betydligt sämre. Resultatmässigt var däremot rapporten betydligt bättre än väntat samtidigt som bolaget underströk att det återstår betydande lönsamhetsförbättringar. Vår känsla är att rapporten innebar att aktiemarknadens fokus skiftade från de fleråriga utmaningarna med FDA till den förbättringspotential som förhoppningsvis kommer visa sig under de närmaste åren.

Vitrolife (+13%) växte försäljningen i Q4 med 12% i lokala valutor. Alla fyra regionerna växte och det enda av de fem produktområdena som inte växte var det minsta (ART Equipment) där bolaget valt att upphöra med försäljning av produkter med låg lönsamhet. Samtidigt förbättrades marginalen till en nivå som översteg bolaget egna finansiella mål. Läs vår kommentar till Q4-rapporten här!

Rapportförlorarna

Attendo (-17%) knep jumboplatsen i rapportligan. Aktien föll kraftigt efter Q4-resultaten. En hög takt i öppnandet av nya och kostnader för avveckling av gamla boenden har pressat lönsamheten. Samtidigt har kritik mot bemanningstäthet och vårdkvalitet i Finland (som inte enbart involverat Attendo) påverkat negativt. Bolaget förväntar sig en försämrad marknad i Finland efter valet som hålls i april. Det var även en anledning till att bolaget vinstvarnade i förra veckan (läs mer här).

Elekta (-13%) rapporterade Q3 i sitt brutna räkenskapsår 2018/19. Försäljning och orderingång var bättre än analytikernas förväntningar, men EBITA var avsevärt lägre. Det innebar att EBITA-marginalen som förväntades vara relativt oförändrad på 19.5 (19.4) procent kom in på 15.2% (Källa: Direkt/Infront). Bolaget hänvisade bland annat till ogynnsam projektmix och låga priser.

Bred och stark uppgång i Q1

Av Murgatas 26 fokusbolag var det bara fem som föll under Q1 och ett som var oförändrat. Medianen för kursuppgången bland bolagen var hela 16%. Värt att notera är att det till stor del berodde på att de som gick ned mest i Q4 återhämtade sig i Q1. De röda staplarna är aktier som backade mer än 15% under Q4.

Aktieutveckling Q1 2019
Källa: NASDAQ

Aktierna som gick bäst under Q1 var Moberg Pharma (+54%), Cellavision (+46%) och Vitrolife (+44%). Läs mer om dem ovan!

Biogaia (+43%) steg i relativt jämn takt under hela kvartalet, men hamnade relativt långt ner på vinnarlistan över rapportreaktioner.
Läs vår kommentar till Q4-rapporten här!

Sectra (+46%) utvecklade sig också bra under en stor del av kvartalet utan att för den saken skull sticka ut som rapportvinnare. Möjligen kan kapitalmarknadsdagen som arrangerades i mitten av januari ha bidragit till investerarnas intresse för såväl bolaget som aktien. Se länkar till mer information till på vår bolagssida.
Läs vår kommentar till Q4-rapporten här!

Både Getinge (+35%) och C-RAD (+34%) hade bra kvartal (läs mer om dem ovan).

Aktierna som backade mest under Q1 var Attendo (-41%), Hansa Biopharma (-19%) och Bactiguard (-10%).

Sammantagen bild av Q4 och Q1

Aktiemarknaden tenderar att rent mentalt börja på ny kula vid årsskiften. Men man bör ha i åtanke att Q4 markerade startpunkten på en relativt kraftig nedgång som höll i sig ungefär fram till julafton. Sedan återhämtade sig aktiemarknaden under slutet av året och under Q1.

Av de 26 bolagen var det 23 som föll under Q4. De enda med positiv kursutveckling i det kvartalet var Vitrolife som steg med 13% samt Elos Medtech och AddLife som gick upp 1%. Medianen under kvartalet var -11%.

Därmed blev en hel del av förlorarna i Q4 blev vinnare i Q1 och därför är det intressant att se kursutvecklingen under hela perioden (oktober-mars).

Aktieutveckling Q4 2018 och Q1 2019
Källa: NASDAQ

Bara Vitrolife och AddLife gick upp båda kvartalen och de gick upp med 62% respektive 23% under de båda kvartalen.

C-RAD som backade marginellt i Q4 var den näst bästa aktien under den kombinerade perioden, trots att sex aktier gick bättre under Q1. Fem av de sex aktierna föll med mer än 15% i Q4.

Övriga aktier med rapportkommentarer

Biotage (Q1:+9%; Q4:-9%)
Kommentar till Q4-rapporten här!

Boule (Q1:+18%; Q4:-48%)
Kommentar till Q4-rapporten här!

Elos Medtech (Q1:-2%; Q4:+1%)
Kommentar till Q4-rapporten här!

GHP (Q1:+13%; Q4:-4%)
Kommentar till Q4-rapporten här!

Probi (Q1:-6%; Q4:-13%)
Kommentar till Q4-rapporten här!

Xvivo Perfusion (Q1:+24%; Q4:-10%)
Kommentar till Q4-rapporten här!

 


Samtliga Murgatas fokusbolag finns på bolagssidan:
https://murgata.se/bolag/

Murgata har officiell bevakning av Elos Medtech. Läs mer här:
https://murgata.se/elos/

Följ Murgata på:
Twitter (följ @MurgataER)
Facebook (följ MurgataER)
LinkedIn (följ här)

Passa även på att anmäla dig till våra utskick i rutan längst upp till höger på huvudsidan. Än så länge har vi inte skickat några mail, men tanken är att de ska skickas när vi har något intressant att säga, snarare än att de pliktskyldigt distribueras dagligen eller veckovis. Man kan när som helst säga upp prenumerationen.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte heller äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Björn Olander äger aktier i Cellavision, Moberg Pharma och Orexo.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.